ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה שטסמן
דיין
תיק מספר: 1115891/3
תאריך: ד בניסן התשע"ז
31.3.2017
תובעת פלונית
בא כוח התובעת טו"ר דבורה בריסק)
נתבע פלוני
ובעניין: אלמוני ופלמוני
בא כוח הנתבע עו"ד דוד ג'והן
הנדון: הליכי "ביזיון בית הדין" נגד סייעני בעל מעגן ואכיפת התייצבותם
נושא הדיון: הליכי ''ביזיון בית הדין'' נגד סייעני בעל מעגן ואכיפת התייצבותם

החלטה

1. על פי מידע שהעביר לבית הדין הרב אליהו מימון, מנהל אגף העגונות בהנהלת בתי הדין, מר [אלמוני] ומר [פלמוני] מעורבים בפרשת עגינות קשה ובסיוע לבעל מעגן, מר [פלוני], להפר הוראה חוקית ולהמשיך ולעגן באכזריות את אשתו ממנה כבר התגרש אזרחית.

בתקופה הקרובה יקיים בית הדין הליך בעניינם בהתאם לתקדים המשפטי שקבע בית המשפט העליון בבש"פ 2137/16.

על מנת להבטיח את התייצבותם של מר [אלמוני] ומר [פלמוני] לדיונים בעניינם, ולאור העובדה כי הנ"ל התייצבו בבית הדין בשבוע שעבר רק לאחר שניתן צו מעצר כנגדם, הורה בית הדין למר [אלמוני] ומר [פלמוני] להתייצב ביום ב' בניסן תשע"ז (29.3.2017) בשעה 12:00 בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב ולהפקיד את דרכוניהם. בית הדין הבהיר כי אי התייצבותם במועד תביא למתן צווי מעצר ללא אפשרות שחרור בערבות.

2. מר [אלמוני] ומר [פלמוני] לא סרו מדרכם הרעה ולא התייצבו ביום ב' בניסן תשע"ז (29.3.2017) בבית הדין.

בנסיבות אלו החליט בית הדין לתן צו מעצר ללא אפשרות שחרור בערבות כנגד מר [אלמוני] ומר [פלמוני]. כמו כן החליט בית הדין כי ערובה בסך 30,000 ש"ח שהפקיד כל אחד מהנ"ל בשבוע שעבר לשם שחרורם תחולט לאוצר המדינה.

3. לפני בקשת עו"ד דוד ג'והן, ב"כ ה"ה [אלמוני] ו[פלמוני], לביטול ההחלטה.

עו"ד ג'והן טוען שמרשיו הם 'אנשים מן היישוב' ושאין מקום לפגוע בחירותם. עוד טוען עו"ד ג'והן כי מרשיו לא היו מודעים להחלטת בית הדין בשל "בעיות תקשורת".

4. דינה של הבקשה להידחות על הסף.

איננו יודעים לאיזה 'יישוב' התכוון עו"ד ג'והן כאשר טען שלקוחותיו הם 'אנשים מן היישוב'. לדידנו, 'אנשים מן היישוב' מקיימים החלטות שיפוטיות, מתנהלים באופן נורמאטיבי ולא נמנעים פעמיים בשבוע אחד(!) מלהתייצב בפני בית דין בעילות של 'בעיות תקשורת'...

נציין כי על פי מידע שקיבל בית הדין העֶרב מהרב אליהו מימון, ה"ה [אלמוני] ו[פלמוני] ממשיכים להתל באגף העגונות של בתי הדין הרבניים, וחבל שכך.

סוף דבר, הבקשה נדחית.

ניתן ביום ד' בניסן התשע"ז (31.3.2017).

הרב שלמה שטסמן – אב"ד