ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה שטסמן
אב בית דין
תיק מספר: 1115891/3 ב
תאריך: י"ב באייר התשע"ז
08/05/2017
תובעת פלונית
בא כוח התובעת טו"ר דבורה בריסק
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: גירושין - דרישת הסבר ממשטרת ישראל בשל חוסר מעש

החלטה
זה כחודשיים עוסקת מערכת בתי הדין הרבניים באופן אינטנסיבי בפרשת עיגונה המתמשך והאכזרי של [פלונית].

הצדדים אשר השתייכו, לפחות מגזרית, למגזר החרדי-חסידי, נישאו כדמו"י בקנדה לפני כחמש עשרה שנה ולהם שלושה ילדים משותפים. לפני כשבע שנים החל האיש לרעות בשדות זרים, פרק עול תורה ומצוות ועזב את הבית.

מאז עזב האיש את הבית, ואף על פי שהוא מנהל מערכת חיים זוגית עם אשה אחרת שאף ילדה לו בן, מסרב האיש ליתן גט לאשתו. הצדדים התגרשו אזרחית בארה"ב כבר לפני כשנתיים – אך האיש עומד במריו ובסרבנותו חסרת הפשר, ולא מוכן להתיר את אשתו מכבלי עגינותה.

סרבנות הגט אינה הביטוי היחידי לחוסר הנורמטיביות של האיש. סרבן הגט אינו בוחל בעיסוקים ובעסקים מפוקפקים עם קבוצת חברים אשר מגבה את סרבנותו בנימוקים אידאולוגיים-דתיים מעוותים. חברים אלה גם מסייעים לסרבן הגט פעם אחר פעם להימלט מצווי הבאה ומעצר שניתנו ע"י בית הדין לשם הבטחת התייצבותו.

אגף העגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים, בראשות הרב אליהו מימון, משקיע מאמצים עצומים ועושה יומם ולילה, כפשוטו, לאתר את סרבן הגט בסיוע חוקרים פרטיים ותוך שימוש באמצעים טכנולוגים.

לצערנו, אנו נאלצים לקבוע כי עד עתה המאמצים לא נשאו פרי בשל חוסר מעש כמו גם מחדלים חמורים של המחוז הצפוני של משטרת ישראל. נציין כי קיים חשש ממשי שאם סרבן הגט לא ייעצר ויצליח, בדרך לא דרך, לצאת את הארץ עלולה האשה להישאר 'עגונת עולם'.

לפני כשנתיים טבע אחד מחברי הדיינים (החלטה מיום כ"ד כסלו תשע"ו בתיק 355288/3) את המושג 'עגונה משטרתית'. בנסיבות העניין, אין מנוס מקביעה כי גם [פלונית] היא 'עגונה משטרתית'.

בית הדין קובע דיון ליום י"ט אייר תשע"ז (15.5.2017) בשעה 10:00.

לדיון מוזמן מפקד המחוז הצפוני במשטרת ישראל, ניצב אלון אסור, או מי מטעמו אשר יתבקש ליתן הסברים על התנהלותה של המשטרה.

העתק החלטה זו יישלח לשר לביטחון פנים, למפכ"ל משטרת ישראל ולמנהל בתי הדין הרבניים.

החלטה זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ב באייר התשע"ז (08/05/2017).

הרב שלמה שטסמן – אב"ד