ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב אליעזר איגרא
הרב א' אהרן כץ
הרב שלמה שפירא
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 1124318/3
תאריך: ל'' בניסן התשע"ט
5.5.2019
מערערת פלונית
בא כוח המערערת עו"ד בתיה כהנא דרור (ואח' מטעם ארגון 'מבוי סתום'
משיב פלוני
הנדון: דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה
נושא הדיון: דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה

החלטה
לפנינו מונחת בקשת המערערת שלא לפרסם את נימוקי פסק דיננו.

בית הדין הוציא את פסק דינו בערעור שהגישה המבקשת. בית הדין הוציא את פסק דינו לאחר בקשות חוזרות ונשנות להוצאת פסק הדין.

בפסק דינו תיאר בית הדין
באריכות ובאופן ענייני את התנהלות המערערת ואת התנהלות באת כוחה – התנהלות שלצערנו פגעה באפשרות שחרורם של הצדדים מעיגונם ושאינה מחמיאה לא למערערת, לא לבאת כוחה ולא לארגון שבשמו פעלה באת כוחה.

המערערת ובאת כוחה מבקשות למנוע את פרסום נימוקי פסק הדין – נימוקים שיבהירו את התמונה האמיתית, ויסתרו את הטענות השקריות שהוצגו לציבור בתיק זה.

לא ברור לנו מדוע למנוע מהציבור את פרסום פסק הדין – גילוי האמת הנוגעת להליך הנדון בפני בית הדין והמורה על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה?

ברור שאור השמש יש בו כדי לחטא ולמנוע תקלה לרבים.

לאור האמור דוחים הבקשה לעכב נימוקי פסק הדין.

ניתן לפרסם בהשמטת שמות הצדדים.

ניתן ביום ל' בניסן התשע"ט (5.5.2019).


הרב אליעזר איגרא
הרב א' אהרן כץהרב שלמה שפירא


עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה