ב"ה
בית הדין האזורי אשדוד
בפני כבוד הדיינים:
הרב יקותיאל כהן
הרב מרדכי בר אור
הרב מיכאל צדוק
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 7090-21-2
תאריך: א'''' ניסן תשס"ז
20/03/2007
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: הטעייה בקשר לאישור תנאי בגט

פסק דין
אחר עיון בחומר שבתיק מחליט בית הדין להוציא פסק דין המבהיר כי כל האמירות המתייחסות לענין הגט בסעיף 8 ו'-ז' שבהסכם הגירושין של הצדדים שמתאריך 2.1.06, לא אושרו ע"י ביה"ד ולא קיבלו תוקף של פסק דין, וממילא תוקפם בטל.

א. הנימוק להחלטה זו כי על פי החלטות בית הדין הקודמות התנגד בית הדין בכל הקשור לסנקציה לגט ולפיכך כבר בהחלטה ראשונה מתאריך טו' שבט תשס"ו 13.2.06 כתב ביה"ד כי "לאחר עיון בהסכם הגירושין של בני הזוג פלוני ופלונית, בית הדין ראה שיש סנקציה לגט בסוף סעיף 1/8, ועל כן יש לבטל סנקציה זו וכו'". ובהוראת הדיין כתב ספרא דדיינא של ביה"ד, כי החלטה זו תבוא לטיפולו של רב מסדר הגיטין ביום הגט שהיה אמור להיות ביום 21.2.06 והוא הוצמד להחלטה זו, ולאור כך לא בוצע בזמנו סידור הגט.

ב. בנוסף לכך ולאור כך התקיים דיון ביום ב' אדר תשס"ו בו הופיעו הצדדים וב"כ וביה"ד אמר לנוכחים כפי הרשום בפרוטוקול ביה"ד כי "זומנתם היום ומאחר ולקראת סידור הגט ועיון מחודש בהסכם הגירושין התברר כי קיים קנס אסור של תנאי בגט" וכו'. ובהחלטה שיצאה בסיום הדיון נאמר שביה"ד מאפשר לב"כ הצדדים להגשת סיכומים בנושא של התליית תנאים בהסכם הגירושין ובתום המועד שננקב בו יתן ביה"ד החלטה בנדון.
ואכן הצדדים הגישו את סיכומיהם בנושא האמור, וביום י"ז אייר תשס"ו הוציא ביה"ד פס"ד האומר כי א) לאחר שמיעת דברי הצדדים בדיון שהתקיים ביום ב' אדר תשס"ו ובסיכומי ב"כ הבעל מיום 27.3.06 ובסיכומי ב"כ האשה מיום 9.5.06 מחליט ביה"ד כי לא יאשר הסכם גירושין הכולל תנאים העלולים לבטל את הגט וכי הנימוק לכך הוא כי לא נהגו בתי הדין לאפשר לבעל לגרש בתנאי מאחר וטומן בחובו תקלות חמורות לבטלות הגט בעתיד, ואין לביה"ד היכולת והכלים לשלוט ולעקוב אחרי הצדדים ולבחון שמא יום מן הימים האשה לא תקיים את התנאי וחזרה להיות אשת איש ומהווה תקלה ומכשול לעולם. וביה"ד הוסיף בסעיף ב) כי ביה"ד קורא לבעל וב"כ לנהוג בדרך כל הארץ ולהסתפק בצווי ביה"ד הניתנים לאכיפה ע"י המשטרה.

ג. לאור האמור לעיל שלח ב"כ הבעל עו"ד שחף גיל הודעה לביה"ד בתאריך 15.6.06 בו הוא כותב בין היתר כי הבעל אינו מתעקש על "התנאי בגט" (המרכאות נכתבו בהודעת המבקש), ומוכן להסתפק בסנקציות כספיות עם ערבים טובים להנחת דעתו.

ד. לאור כך הוציא ביה"ד החלטה החוזרת ואומרת בסעיף א' כי כפי שהחליט ביה"ד מתאריך י"ז אייר תשס"ו 15.5.06 הגט צריך להינתן ללא כל תנאי וללא כל סנקציות, אלא שביה"ד ידאג לאב בדרך המקובלת בזכותו של האב לראות את ילדיו.

ה. לאור כל ההחלטות וההשתלשלות הנ"ל וכדי למצוא פתרון להגעה להסכם גירושין שבמסגרתו ינתן מענה ופתרון לחשש הבעל לאי קיום הסדרי הראיית הילדים הוזמנו הצדדים וב"כ לדיון בהרכב מלא ביום י' אדר תשס"ז 28.2.07 וביה"ד במשך שעה ארוכה התאמץ ופעל ללא לאות למציאת פתרון מענה מוסכם להבטחת הסדרי הראיה ובכך להביא את הצדדים להסכם גירושין, והצדדים וב"כ יצאו ובאו מספר פעמים לאולם הדיון כדי לקבל עזרת ביה"ד ולאחר שנתנה עזרה מרובה הרי בסופו של דבר הביא ביה"ד את הצדדים לעקרונות שהוסכמו ואיפשר לב"כ הצדדים לצאת להפסקת דיון שבו ינסחו נספח להסכם ע"פ העקרונות שהוסכמו כאמור בדיון. ואכן הכינו כזאת וחתמו עליו הצדדים ושהוגש לאישורו של ביה"ד ואכן הוציא ביה"ד ביום י' אדר תשס"ז 28.2.07 פס"ד שמאשר את התוספת להסכם הגירושין ונותן לה תוקף של פס"ד, על כל האמור בתוספת זו.
ברור ומובן מאליו לאור כל ההחלטות הקודמות הנ"ל כי נשארו החלטות אלו בעינם שלא ניתן להתנות את מתן הגט בנקיטת סנקציות לבטלות הגט וכי כאמור בהחלטה מיום 9.5.06 לא יאשר ביה"ד הסכם גירושין הכולל תנאים העלולים לבטל את הגט, הרי עולה מכך כי ביה"ד במתן פס"ד מיום י' אדר תשס"ז לאישור הנספח להסכם הגירושין שמיום 2.1.06 אישר את הסכם הגירושין למעט סעיפים 8 ו'-ז' הנוגע כאמור לבטלות הגט.

ו. הצגת הדברים לציבור בהיפך הגמור מהעובדות כפי שארעו בפועל כמפורט לעיל, היא בגדר גניבת דעת וזריית חול בעיני הציבור ועשיית יחסי ציבור עצמיים תוך הטעיית הציבור, שחומרתו מרובה ביותר, במיוחד כפי שהוא מיוחס לערכאה משפטית.
ניתן ביום א' ניסן תשס"ז (20/03/2007)
(-) הרב יקותיאל כהן, אב"ד (-) הרב מרדכי בר אור, דיין (-) הרב מיכאל צדוק, דיין