ב"ה
בית הדין האזורי ירושלים
בפני כבוד הדיינים:
הרב ח.י. רבינוביץ
הרב עזרא בצרי
הרב מסעוד אלחדד
דיין
אב בית דין
דיין
תיק מספר: 4470-25-1
תאריך: כ'''' אלול תשס"ו
13/09/2006
מבקשת פלונית
משיב פלוני
הנדון: סדורי גיטין
נושא הדיון: סנקציות נגד סרבן גט המצוי בכלא

פסק דין
אחר שמיעת דברי הבעל וב"כ האשה, ומאחר והבעל עומד בסירובו זה זמן רב לתת ג"פ לאשתו ביה"ד פוסק:

בהתאם לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה-1995 מטילים על הבעל סנקציות כדלהלן:

א. יש למנוע מהבעל לקבל מבקרים ו/או מכתבים וכל קשר טלפוני למעט כתבי בית הדין וקשר עם עו"ד שלו בכל מה שקשור לעניני משפט.

ב. למנוע מהבעל לקנות מצרכים בקנטינה של בית הסוהר.

ברוב דעות:

ג. למנוע ממנו אוכל כשר מיוחד עד שיתן ג"פ לאשתו.
ניתן ביום כ' אלול תשס"ו (13/09/2006)
(-) הרב עזרא בצרי, אב"ד (-) הרב מסעוד אלחדד, דיין (-) הרב ח.י. רבינוביץ, דיין