ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה דיכובסקי
הרב עזרא בר שלום
דיין, יו"ר
דיין
תיק מספר: 2145-24-1
תאריך: ח'' שבט תשס"ח
15/01/2008
מערער פלוני
משיבה פלונית
הנדון: חלוקת רכוש - כריכה
נושא הדיון: המועד הקובע לאיזון יחסי הממון

פסק דין
הערעור בתיק זה נסב על החלטה של בית הדין האזורי מיום ט' ניסן תשס"ז (28.3.07), שבו קבע בית הדין ברוב דעות את מועד הקרע בין הצדדים, ליום 20.2.07. דעת המיעוט היתה לקבוע את המועד ליום 10.11.05.

בהתאם להחלטתנו מיום כ"ז תשרי תשס"ח, התגרשו הצדדים בבית הדין האזורי, ומועד הדיון בערעור נקבע להיום.

הטענה המרכזית של באת כח המערער היא, כי המשיבה פרסמה את עצמה באינטרנט כגרושה במטרה ליצירת קשר עם גבר אחר. הפרסום הראשון נעשה ב-15.1.05, ולאחר מכן פרסום נוסף ביום 8.6.05. לטענת באת כח המערער, מראים פרסומים אלו, כי המשיבה גמרה בדעתה להתגרש, זמן רב לפני מועד הקרע שקבע בית הדין האזורי.

בא כח המשיבה השיב, כי מרשתו לא רצתה בגירושין, אלא היות והמערער בגד בה בריש גלי, על כן נקטה בצעדים שיעוררו את קנאתו, ואולי יסכים לחזור אליה.

יצויין, כי שני הצדדים רחוקים משמירת מצוות, ואורח חייהם חילוני לחלוטין.

שקלנו את הדברים, ונראה לנו, שיש מקום לקבל את הערעור, ולהקדים את מועד הקרע.

גם אם נראה את הפרסום הראשון באינטרנט, כנועד להשיב למערער כגמולו ולגרום לו לחזור לבית, הרי הפרסום הנוסף כעבור ששה חודשים, מראה על עמדה עקרונית. יצויין, כי הפרסום מכיל תמונות, שכל אחד יכול לחזות בהן, ומשמעותן הודאה קבל עם ועדה, כי המשיבה רואה את עצמה גרושה לכל דבר. בנסיבות אלו, יש מקום להקדים את מועד הקרע, ולקבוע ששני הצדדים ראו את עצמם גרושים, מן המועד המאוחר של הפרסום באינטרנט. גם אם הפרסום הראשון נועד להכעיס, הרי הפרסום המאוחר יש לו משמעות של קרע מוחלט.

לאור האמור, אנו מקבלים את הערעור וקובעים את מועד הקרע, ליום 8.6.05. עד לאותו מועד, יאוזנו נכסי הצדדים כפי שקבע בית הדין האזורי. החל מן המועד הנ"ל ואילך, אין מקום לאיזון המשאבים.
ניתן ביום ח' שבט תשס"ח (15/01/2008)
(-) הרב שלמה דיכובסקי, דיין /יו"ר (-) הרב עזרא בר שלום, דיין (-) הרב ציון בוארון, דיין