ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב אברהם שרמן
הרב מנחם חשאי
הרב ציון אלגרבלי
דיין, יו"ר
דיין
דיין
תיק מספר: 80414-21-1
תאריך: כ"ו ניסן תשס"ח
01/05/2008
מערער פלוני
משיבה פלונית
הנדון: גירושין
נושא הדיון: סמכות בעניין כרוך למרות דחיית תביעה לחיוב בגט

פסק דין
התקבלה הודעת בא כח המערער כי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם כולל, על כן מבקש שתינתן החלטת בית הדין בערעור לגופו.
באי כח הצדדים הופיעו בפנינו בערעור הבעל על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים מיום ג' בכסלו תשס"ח (13.11.07), בו פסק בית הדין שמאחר והבעל תבע גירושין וכרך את הרכוש, ומאחר ועדיין לא התגרשו ולא ניתן פסק דין סופי בעניין הגירושין, על כן הסמכות נמשכת לדון בנושא הרכוש בבית הדין.
בא כח המערער עתר בפנינו לקבוע כי אכן תביעת הגירושין של המערער נדחתה וממילא כריכת ענייני הרכוש מבוטלת כיון שתיק הגירושין סגור. בא כח המערער מציין שלא הגיש ערעור על פסק דינו זה של בית הדין, ולא ראה לנכון לפנות לבית הדין בענין הרכוש משום שסבר שהכריכה נפלה, ופנה לבית המשפט לפרק את השיתוף בדירה.
בא כח המערער טען שטעה בית הדין בקביעתו שהכריכה עדיין קיימת ובסמכותו לדון ברכוש. כאסמכתא לטענתו צירף את החלטתו של בית הדין האזורי בחיפה שקבע שמשנדחתה תביעת הגירושין של הבעל נפל עמה כל הכרוך בה, והורה למחיקת תביעת האשה לחלוקת הרכוש.
באת כח המשיבה טענה, שאמנם בית הדין פסק שאין עילה לחייב את האשה בגט פיטורין, אולם בית הדין לא הפסיק מלדון בשאר העניינים.
לאחר שמיעת הערעור ותשובת באת כח המשיבה ועיון בפסקי הדין של בית הדין האזורי ובכל שאר החומר שבתיק, נראה ברור שלמרות שבית הדין פסק שאין עילה לחייב את האשה בגט פיטורין, עדיין המשיך לטפל בענין הגירושין שביניהם, וכפי שנכתב בפסק דינו של בית הדין מיום כ"ז בסיון תשס"ז (13.6.07), בית הדין פונה לבעל ולאשה להגיע לידי הסכם גירושין ביניהם וזאת לאחר ששמע מן האשה שהיא מוכנה להתגרש אם המערער ישלם לה את כתובתה. המערער שתבע גירושין בבית הדין, כנגד עיניו המטרה שהצדדים יתגרשו זמ"ז בכל אופן שהוא, אם בחיוב האשה ואם בהסכמה. הכריכה שכרך לדון בחלוקת הרכוש, נובעת מן הצורך שכל העניינים הכרוכים בגירושין יידונו ויתבררו ויפסקו בבית הדין. על כן, למרות שהבעל לא השיג את מטרתו לביצוע הגט באמצעות חיוב משפטי, בית הדין המשיך לטפל בעניין הגירושין שביניהם, כפי שצויין בפסק הדין שבית הדין מציין שבעקבות הסכמתה של האשה להתגרש, הוא מורה להם להגיע לידי הסכם גירושין.
ענין הכריכה מתייחס לתביעת הגירושין ולא לתביעת החיוב. גם אם בית הדין יכתוב שמצוה על הצדדים להתגרש או ימליץ להם להתגרש, בית הדין עוסק בתוצאת הגירושין. וכך יש להבין את לשונו של בית הדין בפסק הדין נשוא הערעור שכתב, "שהוא רואה את סמכותו הנמשכת לדון בנושא הרכוש, וזאת משום שעדיין הגירושין לא התבצעו ולא ניתן פסק דין סופי בעניינם".
האסמכתא שהביא המערער מפסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה אינה דומה לענייננו, בפסק דין זה, מאחר שבית הדין שם דחה את תביעת הגירושין ולא המשיך לטפל כלל בעניין הגירושין, מה שאין כן בנידונינו שבית הדין המשיך לטפל בעניין הגירושין.
לאור האמור הערעור נדחה, ובית הדין האזורי ימשיך לדון בחלוקת הרכוש.
ניתן ביום כ"ו ניסן תשס"ח (01/05/2008)
(-) הרב אברהם שרמן, דיין - יו"ר (-) הרב מנחם חשאי, דיין (-) הרב ציון אלגרבלי, דיין