ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב אוריאל אליהו
הרב משה חביב
הרב יצחק רפפורט
דיין
דיין
אב בית דין
תיק מספר: 1128743-7
תאריך:
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: מזונות ילדים ושיעורם למס
נושא הדיון: מזונות ילדים ושיעורם למס

פסק דין
לפתיחת פסק הדין