ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה משה עמאר
הרב שלמה דיכובסקי
הרב עזרא בר שלום
נשיא
דיין
דיין
תיק מספר: 4534-21-1
תאריך: כ"ז אדר א'''' תשס"ח
04/03/2008
מערערת פלונית
משיב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: החמרת צווי הגבלה

פסק דין
בתאריך כ"ז תשרי תשס"ח (9.10.07), הטלנו על הבעל פלוני, מאסר של שנה אחת, בהתאם לאמור בחוק בתי דין רבניים קיום פסקי דין של גירושין סעיף 3.
קבענו דיון יזום, בכדי לבחון את נכונותו של הבעל לתת גט, בגין המאסר.
בדיון שהתקיים היום, הודיע הבעל, שלא יתן גט, אלא אם כן יקבל את שתי הבנות לעשר שבתות של ביקורים - כאשר הוא מחוץ לבית הסוהר - ורק אז, באם הביקורים יעלו יפה, יתן גט. הוא הוסיף והודיע, שאם הדבר לא יבוצע מיידית, אזי ידרוש חמש עשרה שבתות של ביקורים כנ"ל.
עשינו מאמץ לדבר על לבו ולהסביר לו שלא נוכל לשחררו ללא סידור גט, לאור ההסטוריה הקשה של העלמות והתחמקות ממתן הגט בעבר, אולם כל דברינו היו לשווא.
הבעל עומד בסירובו, ואינו מוכן לתת גט, והודיע שישבע שוב שלא לתת את הגט.
מדובר בסרבן גט אידאולוגי, שמנופף באיסור שבועה, ודורש כתנאי קודם למעשה שחרור מבית הסוהר וקיום מפגשים כשהוא בחוץ - כאשר אשתו העגונה נמצאת בפנים במאסר בכבלי הנישואין.
לא נוכל להסכים לכך בשום אופן. אין מנוס מהחרפת ההגבלות שהטלנו עליו.
קיבלנו את בקשת בא כח האשה למתן צווי הגבלה נוספים, ולהארכת תקופת המאסר.
בפקודת המאסר המקורית ציוינו כי הבעל יאסר החל מתאריך 9.10.07 למשך שנה. המשמעות היא שתקופת המאסר תסתיים ב-9.10.08.
אנו מורים בזה על הארכת תקופת המאסר, בארבע שנים נוספות. הבעל ישב במאסר עד לתאריך 9.10.2012.
בידו להשתחרר בכל יום ובכל עת, כאשר יתן גט לאשתו, ללא כל תנאי.
בנוסף, אנו מחליטים להכביד את תנאי מאסרו, בהתאם למפורט בסעיף 2 לחוק בתי דין רבניים-קיום פסקי דין של גירושין. בהתאם לכך אנו מורים כדלקמן:
א. האסיר לא יקבל חופשה.
ב. האסיר לא יוכל לקבל ולשלוח מכתבים, למעט כתבי בית דין.
ג. האסיר לא יהיה רשאי לקבל מבקרים, פרט לעורך דינו או לאיש דת.
ד. האסיר לא יהיה רשאי להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר, למעט חפצים הדרושים לשמירה על בריאותו או מסמכים הקשורים למשפטו.
ה. האסיר לא יהיה רשאי לעבוד בעבודה שמשולם עליה שכר.
ו. האסיר לא יהיה רשאי לקנות מצרכים בבית הסוהר, למעט מצרכים הדרושים לבריאותו לפי הוראת רופא.
באם הבעל לא יתן גט למרות הגבלות נוספות אלו, אזי אנו מורים בזה על בידוד הבעל בבית כלא לשבעה ימים החל מיום י"ב ניסן תשס"ח (17.4.08).
אנו פונים לשלטונות בית הכלא, להעביר את האסיר למתקן כליאה שבו התנאים קשים יחסית.
כמו כן, אנו פונים לשלטונות בית הכלא, שלא לאפשר לאסיר לעבור לאגף הדתי, מאחר ואינו יכול להחשב שומר מצוות, כאשר הוא מסרב לקיים את מצוות בית הדין.
אנו חוזרים ופונים לבעל לשקול את הדברים ולהתעלות על עצמו, בכדי שאפשר יהיה לסיים את הפרשה לטובתו, ולטובת ילדותיו.
לאור חומרת העגינות של האשה, על המזכירות להזמין את המשיב לכל יום שלישי בשבוע בשעה 10:30 כדי שנוכל לבחון את הענין ולשמוע מה בפיו של המשיב.
ניתן ביום כ"ז אדר א' תשס"ח (04/03/2008)

(-) הרב שלמה משה עמאר, נשיא (-) הרב שלמה דיכובסקי (-) הרב עזרא בר שלום