ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב חיים שלמה שאנן
הרב מיכאל עמוס
הרב דוד ברדוגו
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 8888-64-1
תאריך: כ"ו תשרי תשס"ז
18/10/2006
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: שונות
נושא הדיון: חיוב בכתובה גבוהה

פסק דין
הדיון הוא בבקשת הבעל לפטור עצמו מחיוב כתובה.

חוב הכתובה הוא חוב ברור וכל הטוען נגד הכתובה עליו נטל ההוכחה.

נושא זה מצוי בכל ספרי הפוסקים, נכתבו ספרים שלמים רק בנושא הכתובה, וכל בתי הדין מתייחסים לכתובה כשטר גמור.

השאלה היחידה היא האם הכתובה במקרה זה היא כתובה מוגזמת שאז יש לדון מדין אסמכתא וכפי הנאמר בפד"ר.

הנידון באותו פד"ר הוא על כתובה בסך 240 מליון שקל. הנידון אצלנו על מליון ש"ח.

בדיון אמר הבעל שהוא השאיר לאשה קודמת בית בסך 200,000$, דהיינו סכום הקרוב למליון ש"ח.

הגדרת כתובה מוגזמת היא: אם הסכום המדובר הוא בלתי צפוי להיות מושג באופן סביר במהלך החיים [ולא כתובה בסכום המספיק למחיה של שנה אחת, שזה נאמר על עיקר הכתובה או מאתיים זקוקים בלא תוספת כתובה]. במקרה זה אין כלל כתובה מוגזמת, והטוען על כתובה מוגזמת עליו נטל ההוכחה.

סיכומו של דבר הבעל מר פלוני חייב בתשלום כתובת אשתו הגב' פלונית בסך מליון ש"ח.
ניתן ביום כ"ו תשרי תשס"ז (18/10/2006)
(-) הרב חיים שלמה שאנן, אב"ד (-) הרב מיכאל עמוס, דיין (-) הרב דוד ברדוגו, דיין