ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב חיים שלמה שאנן
הרב דוד ברדוגו
אב בית דין
דיין
תיק מספר: 9686-25-2
תאריך: י"ג חשון תשס"ח
25/10/2007
מבקש פלוני
משיבה פלונית
הנדון: סדורי גיטין
נושא הדיון: גירושין מנישואין אזרחיים

פסק דין
פרוטוקול
הופיע התובע

האשה לא הופיעה.

הבעל : האשה לא תופיע היום לדיון.
ביה"ד: מה אתה מבקש.
הבעל : אני מבקש שתפעילו כנגדה סנקציות.
ביה"ד: מעיון בתיקך, עולה כי לא נפתח תיק לגירושין.
הבעל : פתחתי תיק לגירושין ע"פ פסיקת ביה"ד הגדול.


פ ס ק ד י ן
****************
כב' ביה"ד הגדול פסק בתאריך כז' בסיון התשס"ז: ".... אך מאחר והבעל רשאי לגרשה בעל כורחה, מאחר ואפסה התקווה לחיים משותפים...".

לאור זאת ולאור אי הופעת האשה בשני דיונים קודמים, ביה"ד יתיר את הנישואין האזרחיים של הצדדים בעוד 45 יום.

גט יערך באם האשה תודיע בתוך זמן זה, שהיא מוכנה לקבל את גיטה.

ניתן ביום י"ג חשון תשס"ח (25/10/2007)
(-) הרב חיים שלמה שאנן, אב"ד (-) הרב מיכאל עמוס, דיין (-) הרב דוד ברדוגו, דיין