ב"ה
בית הדין האזורי רחובות
בפני כבוד הדיינים:
הרב נחום גורטלר
דיין
תיק מספר: 4177-52-2
תאריך: כ"ו ניסן תשס"ט
20/04/2009
מבקשת פלונית
משיב פלוני
הנדון: צו עיכוב יציאה
נושא הדיון: מניעת חזרת אשה זרה מהפליפינים לישראל

פסק דין
ה ח ל ט ה


בתאריך ח' ניסן תשס"ט 2.4.2009 ביה"ד הוציא החלטה, וז"ל:
בפני ביה"ד בקשת הגב' פלונית למשרד הפנים והעתק של הבקשה מצורף להחלטה זו.

לפי החומר שבתיקי ביה"ד התלונה של הנ"ל נכונה והאשמותיה נגד בעלה יש להם על מה להתבסס.

על כן ביה"ד פונה לבקורת משטרת הגבולות ולמשרד הפנים לפעול על פי החוק והנהלים למנוע את שובה של האשה אלמונית מהפיליפנים ושפרטיה נמצאים בבקשת פלונית.

עד כאן לשון ההחלטה.
בתאריך 19.4.2009 הגיש הבעל פלוני בקשה לביה"ד ובו דרש שביה"ד יבטל ההחלטה דלעיל בטענה שאל לביה"ד להתערב בנושא דלעיל.

לאור בקשת הבעל הרינו להבהיר את החלטתנו.

בני זוג הנישאים זה לזה, בעת הנישואים הם כורתים ברית ביניהם שיחיו זה עם זה בשלום בשלוה ובאחוה כל ימי חייהם, וזו דרך החיים שהנחילה היהדות לבניה בכל הדורות. ועל כך חונכו אבותינו ואנו. זו הדרך הנאותה המאפשרת חיי משפחה והעמדת דור המשך אשר האב והאם מחנכים את ילדיהם במשותף. לא נמצאה דרך אחרת נאותה ממנה להקים משפחה ולחנך את הדור הבא באופן טוב יותר. אמנם אנו חיים בתקופה שחלק גדול לא שולט ביצרו והולך אחר מראות עיניו ובוגד באשתו תוך תקופת הנשואים. במקרים רבים כאשר הבעל גורם להרס המשפחה זכאית האשה לכתובה ו/או פצוי כספי.

במדינת ישראל קיים מחסור בידים עובדות במספר עיסוקים ולצורך זה מייבאת המדינה עובדים זרים. שלטונות ההגירה מקפידים ביותר שהעובדים הזרים המובאים ארצה לא יקפחו את פרנסת תושבי הארץ. במקרה ומתברר שהעובדים הזרים אינם עומדים בתנאי הרשיון שהובאו ארצה, שלטונות ההגירה מקפידים לשולחם חזרה לארץ שמשם הובאו.

העובדות הזרות לא הובאו ארצה כדי לפגוע בזכויות הבסיסיות של בנות ונשות הארץ. העובדות הזרות לא נועדו לשמש תחליף לבנות הארץ. לא יתכן שכאשר האשה מתבגרת ויופיה הוכחש מחמת גילה - שבעלה ישלחה, ויקח במקומה עובדת זרה צעירה, במחיר של נזיד עדשים. ישנן עובדות זרות המוכנות להיענות לחיזור של אנשי הארץ, אפי' מבוגרים מהן בהרבה, כדי שיובטח להן שהות ארוכה בארץ ומקום לגור בו.

כפי הידוע לנו, שלטונות ההגירה רגישים לדבר זה ומנסים למנוע הריסת משפחות עקב שהות עובדות זרות בארץ.
במקרה שלנו המשפחה נהרסה עקב קשר שקשר הבעל עם עובדת זרה. נוסף על כך, תוך כדי דיון בביה"ד בענין פיצוי לאשה, הבעל הכיר עובדת זרה אחרת והוליד ממנה בת כאשר יתכן מאד שהאשה זכאית לקבל מהבעל כספים בגין כתובה ו/או פצוי.

הנתבעת פנתה לביה"ד שביה"ד יאשר את טענתה שלבעלה נולד בן מעובדת זרה, היות וענינה עדיין נידון בפני ביה"ד (אם מגיע פיצוי וכמה).

לטענת האשה, אין זה מהראוי שמדינת ישראל תייבא ארצה אשה שעיקר מטרתה לבוא ארצה הוא להקים בית עם בן הארץ, וזאת לפני שהבעל פיצה את אשתו על הרס המשפחה.

ביה"ד אישר את הנתונים כפי שהציגה האשה, ופנה לשלטונות ההגירה שבמדה וקיים חוק או נוהל לא להביא נשים למטרה הנ"ל שלא יאפשרו לה לעשות כן. ביה"ד לא רואה בכך כל פסול, כאשר ביה"ד אינו מורה לשלוטונות ההגירה כיצד לפעול אלא פונה לשלטונות ההגירה לפעול לפי החוק והנהלים.

ביה"ד סבור כי הקפדה על החוק והנהלים תהווה דרך נאותה לשמור על כבודן של בנות הארץ.
ניתן ביום כ"ו ניסן תשס"ט (20/04/2009)
(-) הרב נחום גורטלר, אב"ד