ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב נחום פרובר
הרב שלום ביבי
הרב בנימין אטיאס
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 7061-23-2
תאריך: ג'''' אדר תש"ע
17/02/2010
תובע פלוני
בא כוח התובע עו"ד מטנצקי דינה
נתבעת פלונית
בא כוח הנתבעת עו"ד לזר-נוטקין חיה
הנדון: החזקת ילדים/הסדרי ראיה
נושא הדיון: העברת משמורת קטין מן האם לאב

פסק דין
בתאריך כ"ה אלול תשס"ט (14.9.09) נתנה החלטה ע"י ביה"ד שבה מופיע כדלהלן:
"הצדדים נשואים זל"ז כ-19 שנים.
לצדדים 4 ילדים: בן יליד 1992, בת ילידת 1993, בן יליד 1995 ובן יליד 2002 (להלן: "הבן פלוני").
הצדדים מתגוררים בנפרד זמן רב.
כיום נמצא אך ורק הבן פלוני אצל האם, ויתר 3 הילדים נמצאים במשמורת האב.
בתאריך י"ח כסלו תשס"ח (28.11.07) נתנה החלטה שבה נקבע הסדרי ראיה בין הבן פלוני לאב.
בפועל לא מתקיימים הסדרי ראיה בין הבן פלוני לאב עקב סירובה של האשה לקיים את החלטת ביה"ד.
בתאריך י' כסלו תשס"ט (7.12.08) נתנה החלטה ע"י ביה"ד ובהחלטה הנ"ל ביה"ד התרה באשה שבאם תמשיך לסרב לקיים את החלטת ביה"ד יטיל עליה ביה"ד קנס בגין כל פעם שלא תקיים את החלטת ביה"ד.
בתאריך 24.8.09 הוגש תסקיר משרותי הרווחה במקום פלוני (התסקיר נכתב ב-10.8.09) ובתסקיר מופיע כי לאחר דיון בוועדה הוחלט על המלצה חד משמעית להעברת משמורתו של הבן פלוני לאביו מר פלוני וזאת עקב שהאם מסרבת לשתף פעולה ולהיענות להצעה של הסדרי ראיה בין הבן לאב.
בדיון שהתקיים היום לפני ביה"ד בנוכחות הצדדים וב"כ האם, התחייבה האם לאפשר לאב לקחת את הבן דוד פעם בשבוע ביום שלישי בין השעות: 16:00 עד שעה 19:00 כמו"כ האב יקבל את הבן כל שבת שניה החל מיום שישי שעה 14:00 ועד שעה לאחר יציאת השבת.
ביה"ד הודיע לאשה כי באם לא התקיימו הסדרי הראיה הנ"ל, ביה"ד יאמץ את התסקיר של שרותי הרווחה ויחליט על העברת המשמורת של הבן פלוני מהאם לאב בלא צורך בדיון נוסף וזאת בהסתמך על הדיון שהתקיים היום בפנינו.
לאור הנ"ל מחליט ביה"ד כדלהלן:
א. האב פלוני יקבל את הבן דוד כל יום שלישי בשבוע בין השעות:
16:00-19:00 האב יבוא ליד בית האם כדי לקבל את הבן דוד וכן ישיבו לבית האם.
ב. האב פלוני יקבל את הבן דקטן כל שבת שניה החל מיום שישי שעה 14:00 ועד שעה לאחר יציאת השבת.
השבת הראשונה שהאב יקבל את הבן פלוני היא השבת שתחול ביום ח' תשרי תש"ע (26.9.09)."
לפני ביה"ד הוגשו בקשות מטעם האב כי האם אינה מאפשרת הסדרי ראייה תקינים בינו לבין הבן דוד, ומבקש להעביר את המשמורת אליו.

ביה"ד קבע מועד לדיון, והזמין לדיון את הצדדים ובאי כחם ואת הבן פלוני וכן את פקידת הסעד.

פקידת הסעד שהופיעה לפני ביה"ד המליצה להעביר באופן מיידי את הבן פלוני למשמורת האב, וכפי המלצתה הקודמת של שירותי הרווחה מתאריך 10/8/09.

ביה"ד שוחח בנפרד עם הבן פלוני [פרוטוקול השיחה חסוי בביה"ד] והבן פלוני הביע רצונו החד משמעי לעבור למשמורת האב.

לאור הדברים שנאמרו לפני ביה"ד, ביה"ד מחליט כדלהלן:
א. המשמורת על הבן פלוני הנ"ל תהיה החל מהיום אצל האב פלוני.
ב. פקידת הסעד תגיש לביה"ד המלצות בעניין הסדרי הראייה בין הבן פלוני לאם פלונית וזאת לאחר שתשוחח עם הבן פלוני.

ניתן ביום ג' אדר תש"ע (17/02/2010)
(-) הרב נחום פרובר, אב"ד (-) הרב שלום ביבי, דיין (-) הרב בנימין אטיאס, דיין