ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מיכאל עמוס
הרב שניאור פרדס
הרב אריאל ינאי
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 8197-21-2*
תאריך: ט"ו חשון תש"ע
02/11/2009
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: התרת עגונה לאחר 18 שנות עגינות שטענה שנשאה כדת וחזרה בה ואמרה שנשאה אזרחית בלבד

פסק דין
לאחר שהצדדים קיבלו סמכות ביה"ד הרבני בנתניה להתיר את הנישואין בין הצדדים.
פוסק בית הדין :
א) ביה"ד מתיר את הנישואין בין הגב' פלונית ת"ז ********* ובעלה מר פלוני (אזרח רוסי).
ב) על משרד הפנים לשנות בת"ז של האשה הנ"ל במעמד האישי מ"נשואה" ל"גרושה".
ג) האשה מותרת להנשא לעלמא בלא גט, כפי פסק בית דיננו מתאריך ד' בסיון התשס"ט.
ניתן ביום ט"ו חשון תש"ע (02/11/2009)
(-) הרב מיכאל עמוס, אב"ד (-) הרב שניאור פרדס, דיין (-) הרב אריאל ינאי, דיין