ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מימון נהרי
הרב יוסף יגודה
הרב אברהם מייזלס
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 579570/5
תאריך: ב בתמוז התש"ע
14/06/2010
תובעת פלונית
משיב פלוני
הנדון: חלוקת רכוש - כריכה
נושא הדיון: סמכות - כיבוד הדדי בין ערכאות

פסק דין
החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטת בית הדין מיום כ"ו בסיון התש"ע (08/06/2010) בה נאמר בסעיף ה' "באשר לנושא הסמכות בית הדין יוציא החלטה בנפרד, במועד מאוחר יותר".
בית הדין שמע את עמדות הצדדים וב"כ במהלך הדיון ומאחר והתברר שבית המשפט עשוי להוציא החלטה לאחר קבלת תגובת ב"כ האשה, סבור בית הדין שאין מקום לנהל "מירוץ החלטות" בסוגיה זו, ומן הראוי להימנע בשלב זה מלהוציא החלטה בבקשת האשה וב"כ.
עם זאת בית הדין תמה על כך שב"כ הבעל בחר להגיש לבית המשפט את תביעתו הרכושית זמן קצר לפני מועד הדיון שנקבע לצדדים בבית הדין בתביעות האשה.

ניתן ביום ב' בתמוז התש"ע
(14/06/2010)
הרב מימון נהרי - אב"ד הרב יוסף יגודה - דיין הרב אברהם מייזלס - דיין