ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב חיים שלמה שאנן
הרב מרדכי בר אור
הרב שלמה שטסמן
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 831855/3
תאריך: ט"ז בכסלו התשע"א
23/11/2010
תובע פלוני
נתבעות פלונית
הנדון: ביטול צו עיכוב יציאה
נושא הדיון: עיכוב יציאה לצורך תביעת מזונות בבני זוג שאינם אזרחי ישראל ותושביה

החלטה

א.
בפני בית הדין תלויה ועומדת תביעת מזונות של האישה מדין מעוכבת להינשא מחמתו.

בית הדין מודע לכך ששני הצדדים הינם יהודים אזרחי ארה"ב ואינם אזרחי ישראל. מכל מקום, על פי פסק דינו של הנשיא ברק בעניין כובאני (בג"ץ 1796/03) נתונה לבית הדין הרבני סמכות לדון בתביעת מזונות אשר הגישה אישה יהודייה כנגד בעלה היהודי אף ששני הצדדים אינם אזרחי ישראל - שכן, לעניין תביעת מזונות אין הכרח שבני הזוג יקיימו את תנאי הסמכות הקבועים בסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין),התשי"ג-1953.

בית הדין מוצא לנכון להבהיר שהוא מפעיל סמכות זו בזהירות המתחייבת,במידה ובמשורה ובמקרים נדירים בלבד.

ב.בית הדין משוכנע שמדובר במקרה עיגון חמור. שני הצדדים אינם רוצים זה את זה ומאשימים זה את זה בהאשמות שאין חמורות מהם. דברי הבעל בפני בית הדין שהוא חפץ בגירושין אלא שרצונו שהגט יסודר בארצות הברית נראים לבית הדין כדברים הנאמרים מהפה ולחוץ וכבחירה בדרך שתאפשר לו להמשיך ולעגן את האישה.

בתיק בית הדין מצויים פסקי דין של בתי דין בארה"ב אשר חייבו את בעל במתן גט, ועל פניו קיימות - לפחות לכאורה - ראיות התומכות בעילת תביעת המזונות מדין מעוכבת להינשא מחמתו.

ביה"ד גם משוכנע שהנתבע עומד לצאת את הארץ לצמיתות או לתקופה ממשוכת ושהיעדרו מן הארץ עלול להכביד על בירור המשפט או על ביצוע פסק הדין.

בנסיבות אלו, ובהתאם לסמכותו על פי סעיף 7ב לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז -1956),נעתר בית הדין ביום ח' כסליו התשע"א (15.11.2010) לבקשת האישה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הבעל.

ג.לפנינו בקשת הבעל לביטול צו עיכוב יציאה שניתן ביום ח' כסליו התשע"א (15.11.2010).

ביה"ד קובע דיון בבקשה לביטול עיכוב היציאה ליום חמישי י"ט כסלו תשע"א (25.11.2010) בשעה 9:00. ניתן לפרסם החלטה זו לאחר השמטת פרטים מזהים - כמקובל.

ניתן ביום ט"ז בכסלו התשע"א
(23/11/2010)
הרב חיים שלמה שאנן - אב"ד
הרב מרדכי מזרחי בר אור - דיין
הרב שלמה שטסמן - דיין