ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מימון נהרי
הרב יוסף יגודה
הרב אברהם מייזלס
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 578826/2
תאריך: ז בטבת התשע"א
14/12/2010
צד א פלוני
צד ב פלונית
הנדון: שלום בית
נושא הדיון: מדור ספציפי לצורך שלום בית

החלטה
בית הדין שמע את טענות ומענות הצדדים בארך רוח ועיין בחומר שבתיקים.

מן המקובץ עולה כי קיים פער בעמדות הצדדים באשר לעתידם, הבעל דורש ניסיון כן ואמיתי לשלום בית. מנגד האשה מבקשת להתגרש לאלתר, לדבריה הבעל נהג באלימות מילולית ופיזית כלפיה שנים רבות, אלא שהיא סבלה עד כה, עתה היא מרגישה שמיצתה את עצמה עמו, אין לה אפשרות יותר להמשיך ולנסות שלום בית.

הבעל מכחיש את הטענות נגדו ומבקש להוכיח את מערכת היחסים הטובה ביניהם לאורך כל השנים.

ב"כ הבעל מוסיפה שהבעל מבקש לשמור על שלמות הבית ולצורך כך מבקש מבית הדין שיתן צו למדור ספיציפי.

ב"כ האשה מוסיפה כי הצדדים פרודים מזה כשנתיים והאשה אינה יכולה לשאת את התנהגותו של הבעל, מבקשת להוכיח את העילות לחיוב הבעל בגט.

עמדת בית הדין שיש לבדוק את מערכת היחסים בין הצדדים באמצעות גורמים מקצועיים ואובייקטיביים על מנת לראות האם ניתן לשקם את מערכת היחסים בין הצדדים בטרם יוציא החלטתו, וזאת במקביל לשמיעת הוכחות הצדדים לעמדותיהם.

באשר לבקשת הבעל וב"כ למתן מדור ספיציפי – אומנם לא קיים בהלכה בסיס לחיוב האשה במדור הבעל, אולם מאחר וקיים בתביעה זו למדור, מרכיב נוסף והוא הזכות של שותף למנוע פירוק שיתוף כאשר הדבר עשוי לפגוע בתביעתו לשלום בית כל עוד לא התבררה תביעה זו, ותביעה זו כמו גם תביעת הצד שכנגד לגירושין הינה בסמכות ייחודית של בית הדין, מחובת בית הדין לשמור על זכות המבקש סעד לתביעתו להורות לאשה להימנע מכל פעולה שתפגע בסיכויים לשלום בית.

לאור האמור מחליט בית הדין כדלהלן:
א. לקבוע מועד נוסף להוכחות.
ב. על הצדדים להמציא לבית הדין בתוך 30 יום רשימת עדים וכתובתם או כל הוכחה אחרת לביסוס גירסתם.
ג. על הצדדים וב"כ להמציא לבית הדין שם יועץ/ת נישואין מקצועי המקובל עליהם בתוך שבעה ימים.
ד. הוצאות הייעוץ יחולו על הבעל.
ה. בשלב זה על האשה וב"כ להימנע מכל פעולה שעשויה לפגוע בסיכויים לשלום בית.


ניתן ביום ז' בטבת התשע"א
(14/12/2010)
הרב מימון נהרי - אב"ד

הרב יוסף יגודה - דיין הרב אברהם מייזלס - דיין