ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב ישראל שחור
הרב יצחק אושינסקי
הרב דניאל אדרי
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 589780/1
תאריך: י"ג באדר א התשע"א
17/02/2011
צד א פלונית
צד ב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: הוצאות משפט

החלטה
בפנינו תביעת ב"כ הבעל לפסיקת הוצאות משפט. הדיון היה קבוע להיום לשעה 9.00.

בין השאר טענה ב"כ הבעל (כאמור בפרוטוקול):
"אני סגרתי משרד כדי להופיע כאן. אני נמצאת כאן בפעם השניה ועוד בתביעה שלו. הוא מטיל עיקולים כנגד מרשי. אני מכתתת את רגלי כדי לנהל משא ומתן והוא אפילו לא עונה לי לטלפון".
הבקשה הראשונה לדחיית דיון התקבלה מאת ב"כ האשה-התובעת ביום אתמול.

הבקשה נדחתה, כאשר בין השאר נכתב כך:
"הדיון נשוא הבקשה הקבוע ליום 17.2.11, נקבע בגין בקשת המבקש דנן לדחיית הדיון מיום 26.12.10.

בית הדין מניח כי הדיונים בבית המשפט נקבעו לא מאתמול, הלכך תמה על עיתוי הבקשה הנ"ל המוגשת יום לפני הדיון הקבוע לצדדים.

הבקשה לא מגובה באסמכתאות באשר לדיונים חופפים, כולל מועדי קביעת המועדים הנ"ל.

משכך, לא יהיה ניתן להיעתר למבוקש".

היום בבוקר התקבלה בפני בית הדין בקשת ב"כ התובעת הכוללת את האסמכתאות המבוקשות, כאשר הוכח לבית הדין כי הדיון בבית המשפט (קדם דיון) בראשון לציון הקבוע לשעה 9.00 בבוקר, אכן נקבע עוד בתאריך 26/10/2010 .

עוד ציין ב"כ התובעת: "לענין העיתוי במועד הגשת הבקשה, מבוקש לציין כי לצערו של הח"מ הוא שם לב רק השבוע על התנגשות הדיונים, ולפיכך הוגשה הח"מ מיד על כך שהח"מ שם לב להתנגשות".

בשל עיקרון כיבוד ערכאות, בית הדין הוציא הבוקר החלטה לדחיית הדיון הקבוע להיום.

ברם, הבעל-הנתבע וב"כ הופיעו לדיון היום, ולא היו מסוגלים לדעת כי בית הדין ייעתר לבקשה לדחיית הדיון.

בית הדין מוצא פגם חמור בהתנהלותו של ב"כ התובעת, בשל העובדה שהגיש את הבקשה לדחיית דיון רק יום קודם הדיון, מה שלא מאפשר בנסיבות הענין לצד השני להתעדכן בהחלטת בין הדין, בנסיבות המצריכות השלמת פרטים וכד', כפי שאכן ארע בתיק זה.

ואמנם, ב"כ התובעת התנצל בבקשתו האחרונה על כך, וכתב כי לצערו הוא שם לב רק השבוע על התנגשות הדיונים, כפי המצוטט לעיל, אולם אף אם נקבל התנצלותו כלפי בית הדין, עדיין אין בכך כדי להצדיק גרימת הפסד ממוני לבעל, וידועה ההלכה שמקורה במשנה במסכת בבא קמא כו ע"א "אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד", ופה מדובר בפגם חמור בהתנהלותו או אף לטענתו רשלנות מצידו להגשת הבקשה מבעוד מועד.

אף בהלכה היהודית ישנו סמך לפסיקת הוצאות בכגון זה, כאשר התובע שולח את הנתבע לבוא אחריו לדיון, ולבסוף הוא זה שגורם שהדיון לא יתקיים במועדו, ועיין רמ"א בהגהה לחושן משפט סימן יד סעיף ה.

לאור האמור, בית הדין מחייב את ב"כ התובעת בתשלום הוצאות משפט לצד השני בסך 500 ש''ח, בתוך 30 יום.


ניתן ביום י"ג באדר א התשע"א
(17/02/2011)

הרב ישראל שחור - אב"ד
הרב דניאל אדרי - דיין
הרב יצחק אושינסקי – דיין