ב"ה
בית הדין האזורי נתניה
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה שפירא
אב בית דין
תיק מספר: 293336/2
תאריך: כ בסיון התשע"א
22/06/2011
צד א פלוני
צד ב אלמוני
הנדון: בירור יוחסין - אישי
נושא הדיון: צו לבדיקה גנטית

צו
בפני בית הדין הוגשה בקשה לקביעת אבהות על הילד פלוני, וזאת אגב בירור יוחסין.
בפני בית הדין הופיעו:
 אם המבקש, פלונית.
 אלמוני.
לטענת פלונית, אלמוני הינו אביו של פלוני.

שני הצדדים הביעו הסכמתם לעריכת בדיקה גנטית לקביעת ממצאים בדבר קשרי משפחה בין פלוני לאלמוני.

לאחר שבית הדין שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק מידע גנטי, התש"ס-2000, לעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה של הנבדקים שלגביהם הוגשה בקשה לבית הדין בתיק זה, ולאחר שהתקבלה הסכמת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה והסכמתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר, מצווה בית הדין על הנבדקים שפרטיהם רשומים להלן להתייצב עם צו זה ותעודה מזהה, כפי שיפורט להלן, ליתן דגימה מגופם לצורך עריכת בדיקה לפי הוראות המעבדה, מוסד הרפואי או מקום אחר שיפורט להלן.

פרטי הנבדקים:
(1) פלונית.
(2) אלמוני.
(3) פלוני.

1) הנבדקים 1 ו-3 יתייצבו למתן הדגימה במעבדה שתתואם בין הנבדקים 1 ו-2 מבין המעבדות המנויות בסעיף 4 לצו זה, לפי הוראות המעבדה, ויביאו איתם לבדיקה תעודות מזהות כמפורט בצו זה ותצלום עדכני של כל נבדק.
2) נבדק 2 רשאי להתייצב למתן הדגימה במועד אחר מהנבדקים האחרים במעבדה, בתיאום מראש עם המעבדה.
3) נבדקים 1 -3 יציגו לפני מתן הדגימה במעבדה תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי עם תצלום או דרכון ישראלי תקפים, שאיש צוות המעבדה יאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.
4) הבדיקה תיערך באחת מהמעבדות דלהלן:
(א) המעבדה לסיווג רקמות במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר, רמת גן.
(ב) המעבדה לסיווג רקמות, המרכז הרפואי ע"ש רבין (בית חולים בילינסון), פתח-תקוה.
5) איש צוות במעבדה יטול דגימה מכל נבדק בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מירבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטת האפשרית של אי-נוחות.
6) הבדיקה תיערך בהתאם להוראות חוק מידע גנטי ותקנותיו, ותוצאותיה יועברו לבית הדין הרבני האזורי בנתניה לפי הוראות אלה.

ניתן ביום כ' בסיון התשע"א
(22/06/2011)
הרב שלמה שפירא - אב"ד