ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב אחיעזר עמרני
הרב מאיר פרימן
הרב דוד בירדוגו
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 435068/4
תאריך: כ"ז באייר התשע"א
31/05/2011
תובע פלונית
נתבעות פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: התרת קשר נישואין אזרחיים

פסק דין
בפנינו תביעת האשה לגירושין. הצדדים נישאו זל"ז אזרחית בלבד באוקראינה ולהם שתי בנות בגירות.

הבעל הורשע בבית המשפט המחוזי בפגיעה מינית בבתו ופגיעה בבנותיו ומשפחתו ונידון לעשרים שנות מאסר בפועל, שלוש שנים על תנאי ו-70.000 ₪ פיצויים לבתו, וכן ושנתיים מאסר נוספות בגין הרשעתו באלימות כנגד האשה והבנות.

בערעור שהגיש הבעל הופחתו שנות המאסר. כיום נותרו לו לפחות כארבע שנות מאסר.

הצדדים מתדיינים בנושא הרכושי בערכאה אחרת.

הבעל מסרב לתת גט לאשתו.

לאחר עיון בכל החומר שבפנינו עולה כי בפנינו קשר נישואין אזרחי בלבד, שאף הוא על הנייר בלבד, וקיימות עילות גירושין רבות.

בית הדין ניסה לשכנע את הבעל לתת גט לחומרא לאשתו הואיל וקיים קשר נישואין אזרחי וכל עוד ניתן להתיר קשר הנישואין על ידי גט, יש לעשות כך. אך לאור סרובו העיקש של הבעל לתת גט לאשתו ולאור הנסיבות שבפנינו אין מנוס מלהתיר את קשר הנישואין.

לאור האמור בית הדין פוסק :

בית הדין מתיר את קשר הנישואין בין התובעת פלונית ובין הנתבע פלוני, החל מיום כ"ו אייר תשע"א (30/05/2011).


ניתן לרשום במירשם האוכלוסין את הצדדים בהתאם.

ניתן ביום כ"ז באייר התשע"א
(31/05/2011)
הרב אחיעזר עמרני - אב"ד
הרב דוד בירדוגו – דיין
הרב מאיר פרימן – דיין