ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
הרב אייל יוסף
הרב דוד בר שלטון
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 836953/2
תאריך: כ"ז בניסן התשע"א
01/05/2011
תובע פלונית
בא כוח התובע עו"ד גיא אופיר
נתבעות פלוני
בא כוח הנתבעות עו"ד מאיר מלכא
הנדון: כתובה/פיצוי גירושין
נושא הדיון: כתובה ופיצויי גירושין

פסק דין
א. בית הדין מאשר בזאת את הקנין שנעשה עם הצדדים לקבלת כל הכרעה של בית הדין באשר לגובה התשלום עבור כתובתה כאמור בפרוטוקול.
ב. לאחר שמיעת טענות ומענות הצדדים מחליט בית הדין כי אין בטענות הבעל וב"כ בכדי לשלול מהאשה את כתובתה.
ג. כמו כן הוצג בפני בית הדין פרוטוקול מבית המשפט כי הוא הודה שיש לו בת זוג והוא חי איתה חיים טובים. ההסבר שנתן כי מדובר בבת זוג לריקודים פעמיים בשבוע ולא מעבר לכך הוא בלתי סביר ולא עומד במבחן ההגיון ולא במבחן הבנת הנקרא. ולכן בית הדין דוחה את הסברו מכל וכל. סעיף זה כבר הוזכר בפסק בית הדין לגירושין.
ד. בית הדין ניסה להביא את הצדדים לפשרה לעניין סכום הכתובה/פיצוי אך לא הצליח. האשה הייתה מוכנה לוותר על סכום ניכר אך הבעל סירב בטענה שלא מגיע לאשה; היה הסכם לא חתום רק בעל פה על סך של 36000 ש''ח, האשה הכחישה.
ה. משכך, לאחר העיון בכל החומר שבתיק בית הדין מחלט שעל הבעל להעביר לאשה סך של 90000 ש''ח (תשעים אלף ש''ח), מחצית יעביר לאשה בתוך 14 יום. ולאחר מכן עוד 9 תשלומים על סך של 5000 ש''ח בכל ראשון לחודש החל מיום 1.6.2011 תשלום אחרון יהיה בתאריך 1.2.2012.
ו. עם מתן פסק דין זה המזכירות תסגור את כל תיקי הצדדים.


ניתן ביום כ"ז בניסן התשע"א
(01/05/2011)

הרב דניאל אדרי – אב"ד
הרב אייל יוסף - דיין
הרב דוד בר שלטון - דיין