ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב חיים שלמה שאנן
הרב מרדכי בר אור
הרב שלמה שטסמן
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 846852/1
תאריך: ט בתמוז התשע"א
11/07/2011
צד א פלוני
בא כוח הצד א עו"ד רפי כריסטוף
צד ב פלונית
בא כוח הצד ב עו"ד פסח קניר
הנדון: גירושין
נושא הדיון: אי היגררות למירוץ החלטות

החלטה
א. לפנינו תביעת גירושין ובקשה לקביעת סמכות שיפוט בעניינים הכרוכים בגירושין.

הצדדים נישאו זה לזה כדמו"י בשנת 1998. מנישואין אלה נולדו לצדדים בת ובן, כיום בני תשע וארבע וחצי.

ב. ביום 27.3.2011 הגיש הבעל תביעת גירושין לבית הדין אליה כרך ענייני חלוקת רכוש, מזונות וכן את ענייני הילדים. תביעה זו הוגשה על ידי הבעל בעצמו בכתב ידו.

ביום 5.5.2011 הגישה האישה באמצעות בא כוחה עו"ד פסח קניר תביעת רכוש ומזונות לביהמ"ש לענייני משפחה. ביום 24.5.2011 הגיש הבעל באמצעות בא כוחו עו"ד כריסטוף פירוט לתביעת הגירושין מיום 27.3.2011.

ג. ביום 30.5.2011 קיים בית המשפט לענייני משפחה דיון בעניינם של הצדדים. בסופו של הדיון החליט כבוד השופט ארז שני לשלוח את הצדדים לנהל משא ומתן בתקווה לפתור את המחלוקת כולה. עוד קבע כבוד השופט שני "עם זאת והואיל והן נושא הסמכות העניינית כמו גם צו המניעה חשוב לנתבע אזי ובהסכמת הצדדים אני קובע ראשית את הדיון ליום 18.7.2011 בשעה 8:30".

ד. ביה"ד קיים שני דיונים בעניינם של הצדדים, הראשון ביום ד' סיוון תשע"א (6.6.2011) והשני ביום ט' תמוז תשע"א (11.7.2011). במהלך הדיונים העלה ב"כ הבעל עו"ד רפי כריסטוף בקשה ולפיה יקיים בית הדין דיון בבקשתו לקביעת סמכותו העניינית של בית הדין בביעות הכרוכות של הבעל. עו"ד כריסטוף טען שגם על פי 'הלכת פלמן' (בגץ 849700 ) אין כל מניעה שבית הדין ידון בבקשה לקביעת סמכותו העניינית.

מנגד, ב"כ האישה עו"ד פסח קניר טען שלאור העובדה שכבוד השופט שני קבע דיון בבקשתו לקביעת סמכות לבית המשפט אין זה מן הראוי שבית הדין ידון בעניין הסמכות.

ה. דעתנו היא שעל פי שורת הדין גם על פי 'הלכת פלמן' אין כל מניעה שנדון בבקשת ב"כ הבעל לקביעת סמכותו העניינית של בית הדין. מכל מקום, בכל הקשור לענייני סמכות וכיבוד ערכאות אנחנו מן ה"מחמירים" הנמנעים ממחטפים, ולפיכך אין אנו מוצאים לנכון בשלב זה לדון בעניין הסמכות.

ככלל, אנו מאמצים את דבריו היפים של השופט מנחם אלון בפרשת נגר (בד"מ 1/81):

"כיבוד הדדי זה אינו עניין של נימוסים תקינים והנהגה טובה בלבד אלא חיוניים לקיומה של מערכת שיפוט תקינה במיוחד בתחום המשפטי הרגיש של ענייני המעמד האישי....כיבוד הדדי זה נובע כדבריו של הנשיא זוסמן המנוח מן הצורך למנוע התערבותו של בית המשפט במלאכת בית הדין ולהיפך מפני תיקונו של עולם.... ריצת בעלי הדין מבית המשפט למשנהו אינה הולמת את כבוד בתי המשט ולא של בתי הדין והיא נוגדת את הסדר הציבורי".


ו.
סוף דבר, נוכח העובדה שכב' השופט שני קבע מועד לדיון בעניין הסמכות עוד טרם שקיימנו דיון ראשון בעניינם של הצדדים, אין אנו מוצאים לנכון לקיים, לפחות בשלב זה, דיון בעניין הסמכות. לב"כ הבעל עו"ד כריסטוף שמורה כמובן הזכות לטעון בפני כב' השופט שני שעל פי דין עניין הסמכות צריך להתברר בפני בית הדין.

הרב שלמה שטסמן – דיין

אנו מצטרפים להחלטה.

הרב חיים שלמה שאנן – אב"ד הרב מרדכי מזרחי בראור - דיין

ניתן ביום ט' בתמוז התשע"א
(11/07/2011)

הרב חיים שלמה שאנן - אב"ד
הרב מרדכי מזרחי בר אור - דיין
הרב שלמה שטסמן - דיין