ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מיכאל בלייכר
הרב יצחק אושינסקי
הרב ישראל דב רוזנטל
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 588130/4
תאריך: כ"ח בסיון התשע"א
30/06/2011
צד א פלונית
בא כוח הצד א טו"ר לאה ציגנלאוב
צד ב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: חיוב בהוצאות עקב אי שיתוף פעולה

החלטה
בהחלטת בית הדין מיום 6.6.11 נאמר כך:
בפנינו תביעת גירושין של האשה. הבעל וב"כ האשה הופיעו, אך האשה עצמה לא הופיעה.

ב"כ האשה טוענת כי היא אינה יודעת היכן האשה עצמה.

בית הדין רואה בחומרה את אי הופעתה של האשה לדיון הקבוע להיום, זאת למרות שתי החלטות שדחו את בקשתה לדחיית דיון, וקבעו כי הדיון יתקיים במועדו.

הבעל דורש פסיקת הוצאות משפט.

על האשה לנמק סיבת אי הופעתה לדיון, בתוך 10 ימים.

בית הדין ישקול את בקשת הבעל לפסיקת הוצאות לאור תגובת האשה ולאור ההתפתחויות שבתיק.

ברם, עד לכתיבת שורות אלו לא התקבלה תגובת האשה-התובעת, למרות שהזמן לתגובה כבר חלף לפני כשבועיים.

לאור האמור ולאור אי כיבוד החלטת בית הדין, בית הדין מטיל על האשה קנס בגין הוצאות משפט לטובת קופת המדינה בסך 250 ש''ח.

בנוסף, בהחלטה ההיא נאמר כך:
בית הדין סבור כי לאור הודעת שירותי הרווחה מיום 17.4.11 אודות אי שיתוף פעולה מצד האם בקיום המפגשים בין האב לבתו, ולאור החלטת בית הדין מיום 3.5.11 הקובעת כי אם האמא לא תשתף פעולה בענין הסדרי הראיה בית הדין ישקול הטלת קנס כספי עם האם, הגיעה העת להטיל הקנס על האם, לאור הנסיבות האמורות במכתבה של מנהלת הקשר.

בית הדין פונה לגב' בלס, מנהלת מרכז הקשר, לאישור העובדה כי היא זו שכתבה את המכתב הנ"ל מיום 5.6.11 שתוכנו מצוין לעיל.

בנוסף, על האם להמציא תגובתה לאמור, מדוע לא הביאה את הבת למפגש שתוכנן לאתמול.

לאחר קבלת האישור והתגובה, בית הדין ישקול את חיוב הקנס וגובה הקנס שיוטל.

ואכן, אישור מטעם שירותי הרווחה נשר התקבל, אך תגובת האשה לא התקבלה עד כה, למרות שחלפו כבר 28 יום מעת הוצאת ההחלטה.

משכך, בית הדין מטיל קנס נוסף על האשה בגין אי קיום הסדרי ראיה סדירים בסך 250 ש''ח נוספים לטובת קופת המדינה.

בית הדין מתרה באשה כי אם היא תמשיך לא לשתף פעולה בענין הסדרי ראיה, בית הדין ישקול הטלת קנסות נוספים על האשה.

סך שני הקנסות – 500 ש''ח.

יש להעביר החלטה זו למרכז לגביית קנסות רחוב יפו 224 ירושלים.


ניתן ביום כ"ח בסיון התשע"א
(30/06/2011)


הרב מיכאל בלייכר - אב"ד
הרב יצחק אושינסקי - דיין
הרב ישראל דב רוזנטל – דיין