ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מיכאל בלייכר
הרב יצחק אושינסקי
הרב ישראל דב רוזנטל
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 588130/4 א
תאריך: ד'' בסיון התשע"א
06/06/2011
צד א פלונית
בא כוח הצד א טו"ר לאה ציגנלאוב
צד ב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: התראת חיוב בהוצאות עקב אי שיתוף פעולה

החלטה
בפנינו תביעת גירושין של האשה. הבעל וב"כ האשה הופיעו, אך האשה עצמה לא הופיעה.

ב"כ האשה טוענת כי היא אינה יודעת היכן האשה עצמה.

בית הדין רואה בחומרה את אי הופעתה של האשה לדיון הקבוע להיום, זאת למרות שתי החלטות שדחו את בקשתה לדחיית דיון, וקבעו כי הדיון יתקיים במועדו.

הבעל דורש פסיקת הוצאות משפט.

על האשה לנמק סיבת אי הופעתה לדיון, בתוך 10 ימים.

בית הדין ישקול את בקשת הבעל לפסיקת הוצאות לאור תגובת האשה ולאור ההתפתחויות שבתיק.

בענין ראיית הילדים, הבעל טוען כי הוא לא ראה את הילדה בקבע מאז חודש ינואר. לטענתו, האם היתה אמורה להביא את הילדה אתמול למרכז קשר קרית ביאליק, אך האם הודיעה בבוקר לפקידת הסעד כי בעקבות סידורים היא לא תוכל להביא את הילדה. האב הציג מסמך לגיבוי טענתו הנ"ל החתום ע"י הגב' בלס, מנהלת מרכז הקשר, בו נאמר כי האם הודיעה כי עקב סידורים היא לא תוכל להביא את הילדה למפגש והציעה להביאה ביום אחר. לטענתה, סיבת אי ההודעה לאב כבר בשעות הבוקר נעוצה בטעות ברישום מספר הטלפון שלו.

כן מספר האב כי לפני שבוע התקיימה פגישה עם הילדה במרכז הקשר, אך הוא קיבל את הילדה רק ל-40 דקות, בשל איחור שלו ב-20 דקות למפגש שנקבע. עובדה זו אמורה גם במכתבה של מנהלת מרכז הקשר.

ב"כ האשה טוענת כי בשבוע שעבר האשה דווחה לה שהיתה פגישה טובה אך היא לא יודעת מה קרה אתמול.

האב טוען כי היו לו הוצאות נסיעה להגעה מפגש של אתמול במרכז הקשר בסך 300 ש''ח דלק, משום שהוא גר בבאר שבע.

בית הדין סבור כי לאור הודעת שירותי הרווחה מיום 17.4.11 אודות אי שיתוף פעולה מצד האם בקיום המפגשים בין האב לבתו, ולאור החלטת בית הדין מיום 3.5.11 הקובעת כי אם האמא לא תשתף פעולה בענין הסדרי הראיה בית הדין ישקול הטלת קנס כספי עם האם, הגיעה העת להטיל הקנס על האם, לאור הנסיבות האמורות במכתבה של מנהלת הקשר.

בית הדין פונה לגב' בלס, מנהלת מרכז הקשר, לאישור העובדה כי היא זו שכתבה את המכתב הנ"ל מיום 5.6.11 שתוכנו מצוין לעיל.

בנוסף, על האם להמציא תגובתה לאמור, מדוע לא הביאה את הבת למפגש שתוכנן לאתמול.

לאחר קבלת האישור והתגובה, בית הדין ישקול את חיוב הקנס וגובה הקנס שיוטל.

ב"כ האם טוענת כי יש הרבה הרשעות פליליות כנגד האב, האב לא שילם כלום למזונות הילדה, לכן לא מגיעים לו הוצאות משפט או החזרי נסיעות. האב טוען כי הוא משלם 250 ש''ח לחודש, כפי מה שנפסק לו, וזה כולל גם מזונות. ב"כ האם טוענת כי בבית המשפט נפסקו 1300 ש''ח למזונות הילדה אך האב לא שילם זאת מעולם. לטענתה, האשה הגישה החוב לגביה בהוצאה לפועל.

בענין הגירושין, הבעל רוצה להתגרש במידה ויהיה הסכם הגון.

ב"כ האשה טוענת כי האשה רוצה להתגרש. מבקשת חיוב גט כנגד הבעל.

להיום נקבע דיון להוכחות בתביעת הגירושין, כאמור בהחלטת בית הדין מיום 8.3.11. מכיון שהאשה לא הופיעה לדיון ולא יהיה ניתן ללבן את העובדות שבין הצדדים, בית הדין אינו יכול לקדם את תביעת הגירושין של האשה.

יש לקבוע דיון נוסף להוכחות טענותיה של האשה.


ניתן ביום ד' בסיון התשע"א
(06/06/2011)

הרב מיכאל בלייכר - אב"ד
הרב יצחק אושינסקי - דיין
הרב ישראל דב רוזנטל – דיין