ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב אחיעזר עמרני
הרב מאיר פרימן
הרב דוד בירדוגו
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 838927/1
תאריך: ט"ז בתמוז התשע"א
18/07/2011
צד א פלוני
בא כוח הצד א עו"ד שירלי שדה
צד ב פלונית
הנדון: גירושין, החזקת ילדים/הסדרי ראיה, חלוקת רכוש - כריכה, שונות מבקש/משיב
נושא הדיון: שאלת סמכות בינלאומית

החלטה
בפני בית הדין תביעת הבעל לגירושין בה נכרכו עניני רכוש הצדדים ועניני החזקת הבן הקטין של הצדדים.

הצדדים אזרחי ישראל אך מתגוררים בלונדון זה שנים רבות.

לדיון בפנינו התייצבו הבעל וב"כ, וכן אם האשה.

עילת הגירושין שנטענה ע"י הבעל היא ניאוף האשה. טענה זו לא אושרה אך גם לא הוכחשה מטעם האשה.

האשה מוכנה להתגרש כדמו"י בבית הדין בלונדון, וטוענת לחוסר סמכות בית הדין בישראל לדון בעניני הרכוש והקטין. תביעות בעניינים אלו הוגשו לבית המשפט האזרחי בלונדון.

יצויין כי בדיון עלה כי הבעל מוכן לוותר על תביעתו כי בית הדין בישראל ידון בענין הקטין.

בית הדין עיין בסיכומי הצדדים.

בית הדין טרם גיבש דעתו בשאלת הסמכות לדון בעניני הרכוש, אולם נטיית בית הדין היא שלא לדון בהם, אם האשה תפעל בהתאם לאשר הוצהר בשמה ותיאות להתגרש בבית הדין בלונדון.

אם הבעל לא ישתף פעולה בענין זה, תתעורר שאלה בדבר כנותו בהגשת תביעת הגירושין וכריכת הענינים הנלווים אליה.

לאור האמור בית הדין מורה:

1. על הצדדים לפנות במשותף אל בית הדין בלונדון תוך 15 יום בבקשה להתגרש שם. בהעדר שיתוף פעולה בין הצדדים, הפניה תהיה נפרדת ותועבר אסמכתא על כך לבית הדין בתל אביב. ניתן לקבל את פרטי בית הדין בלונדון אצל מר זלמן קויטנר בהנהלת בתי הדין הרבניים בירושלים.

2. בית הדין בלונדון מתבקש לבדוק את האפשרות להביא את הצדדים להסכם גירושין כולל. אם הדבר אינו אפשרי, דעתנו היא כי לכאורה על הצדדים להתגרש לאלתר כדמו"י בלי להתנות את מועד סידור הגט בהסדרת כל הענינים הנלווים.

3. הצדדים יעדכנו את בית הדין בתל אביב תוך 60 יום בדבר ההתפתחויות, ואז יוחלט על דרך המשך הטיפול בתביעות שבפנינו.


ניתן ביום ט"ז בתמוז התשע"א
(18/07/2011)

הרב אחיעזר עמרני - אב"ד
הרב דוד בירדוגו – דיין
הרב מאיר פרימן – דיין