ב"ה
בית הדין האזורי אשקלון
בפני כבוד הדיינים:
הרב ישי בוכריס
דיין
תיק מספר: 859106/1
תאריך: א באב התשע"א
01/08/2011
תובע פלונית
נתבעות פלוני
בא כוח הנתבעות עו"ד גיל שחף
הנדון: אישור הסכם גירושין
נושא הדיון: אישור הסכם גירושין באמצעות שיחת וידיאו

פסק דין
פרוטוקול אישור הסכם-גירושין
הופיעה האשה, הבעל לא הופיע. הוא נמצא בארה"ב. הופיע ב"כ הבעל עו"ד גיל שחף.

האשה וב"כ הבעל מגישים הסכם גירושין שהתקבל בביה"ד נושא תאריך 24/7/2011 ומשתרע על 7 עמודים ויש בו 7 סעיפים ותת סעיפים.

ביה"ד שוחח עם הבעל באמצעות שיחת וידיאו באמצעות תוכנת סקייפ והסביר את כל סעיפי ההסכם לבעל, והבעל אישר כפי הכתוב בפרוטוקול.

ערבויות שהצדדים אמורים לחתום עליהם בהתאם להסכם הגירושין יחתמו תוך 48 שעות מהיום ומוסכם על הצדדים שהגט ימסר רק לאחר שהערבויות יחתמו ועו"ד שחף יודיע לביה"ד על חתימתם לפניו.

האשה נתנה הסכמתה שהערבות הצריכה להגן על האינטרסים שלה תישמר אצל עו"ד שחף בנאמנות.

האשה מוותרת על כתובתה עם מתן הגט.
הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם בעיון רב, ידוע להם תוכנו ומבקשים מבית הדין לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין.
הצדדים קיבלו בקגא"ס (קנין גמור אגב סודר) את התחייבויותיהם שבהסכם.
הצדדים הסכימו שהדיין הח"מ ידון בעניינם ויתן תוקף של פס"ד להסכם המצורף.

(-) הבעל (-) האשה

פסק – דין
1. נחה דעתו של ביה"ד ששני הצדדים הבינו את ההסכם ואת משמעותו וחתמו עליו מרצונם הטוב.
2. בית הדין מאשר את הסכם הגירושין שנחתם ונתקבל בקנין ונותן לו תוקף של פסק דין לרבות בהתאם לחוק יחסי ממון וחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסית.

ניתן ביום א' באב התשע"א
(01/08/2011)
הרב צבי בירנבאום – דיין