ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב שלמה משה עמאר
נשיא
תיק מספר: 891759-1
תאריך: י'' באייר התשע"ב
(02/05/2012)
צד א פלונית
משיב
הנדון: בירור יהדות
נושא הדיון: אישור החלטה לעריכת בדיקה גנטית

החלטה
הוגשה בפני בקשה של כב' ביה"ד האזורי פתח תקוה מיום א' אייר תשע"ב (23.4.12) לאשר – בהתאם לסמכותי לפי סעיף 28יד(ב) לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000 – עריכת בדיקת רקמות לאם המבקשת [...] ולאמה [...], על מנת לברר את יהדות המבקשת.

אם המבקשת ואמה נתנו הסכמתן לביצוע הבדיקה.

לאחר העיון בבקשה ובנימוקיה, והואיל והבדיקה לא תגרום לפגיעה בכשרות הנישואין של המבקשת או של אמה, אלא אדרבה, עשויה להביא לבירור יהדותן, ולהתירן לבוא בקהל ישראל, אני מאשר ביצוע הבדיקה בהתאם להחלטת כב' ביה"ד האזורי.

ניתן ביום י' באייר התשע"ב
(02/05/2012)

הרב שלמה משה עמאר – נשיא