ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
הרב אייל יוסף
הרב דוד בר שלטון
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 589799/18
תאריך: כ"ז בתמוז התשע"ב
17/07/2012)
תובע פלונית
בא כוח התובע עו"ד טל איטקין
נתבעות שרון בן חיים
הנדון: צו הגבלה או ביטולו
נושא הדיון: פרסום שם בעל מעגן והרחקות דרבינו תם

החלטה – צו
א. בפני בית הדין בקשת ב"כ האשה להטלת סנקציות נוספות על הבעל, לאחר שהסנקציות שניתנו עד עתה, כולל צו להפסקת שירותים קונסולריים, לא הביאו עדיין למתן גט.

ב. מדובר בתיק עגינות קשה במיוחד. הבעל חויב בגט עוד בתאריך ח' באלול תשע"א 7.9.2011, ומאז הוא מעגן את האשה. הוא שוהה מחוץ לגבולות ישראל במדינת ניו ג'רזי, חי את חייו, עושה את כל התחבולות כדי להתחמק מביצוע פסק הדין, ואילו האשה בישראל ממתינה בכיליון עיניים לקבל הגט.

ג. הואיל והבעל מסרב לציית לפסק הדין, מותר לקרותו עבריין, ודינו מבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן של"ד.

ד. מצווה על כל מי שיכול לסייע להתיר את האשה מעגינותה. לפיכך יש להימנע מלעשות טובה לבעל ו/או לדבר עמו ו/או לצרף אותו למניין ו/או לישא וליתן עמו ו/או לקוברו. כמבואר ברמ"א.

ה. בית הדין נעתר לבקשת האשה ומתיר לפרסם את שמו, פרטיו ותמונתו של הבעל, בן חיים שרון ת"ז 036301745 בקהילה בפייר לון, ניו ג'רזי ו/או בכל מקום שהוא ללא הגבלה, בצירוף הודעה כי כל היודע על מקום הימצאו ויש בידו לסייע להוציא מהבעל גט, הרי הוא מְצוּוֶה ועומד לכך, ואילו כל המסייע לו להמשיך ולעגן את האשה, הרי הוא מסייע לדבר עבירה.

ו. בית הדין מעביר העתק החלטה זו לידי הרב אבידן אלקין – רב הקהילה לפי הכתובת הבאה:

Rabbi, Sepharadic Center of Fair Lawn
40-34 Terhune Place
Fair Lawn, NJ 07410

ז. בית הדין מעביר החלטה זו למחלקת העגונות בהנהלת בתי הדין, לפעול באמצעים העומדים לרשותם לביצוע תוכן החלטה זו' ובית הדין מורה לאגף עגונות בהנהלת בתי הדין לפנות לכל גורם רבני או אחר שיש בידיו להשפיע על הבעל לתת גט, לעשות זאת.

ח. בית הדין מעביר העתק החלטה זו לידיעת מנהל בתי הדין הרבניים.

ניתן ביום כ"ז בתמוז התשע"ב
(17/07/2012)


הרב דניאל אדרי – אב"דהרב אייל יוסף – דייןהרב דוד בר שלטון – דיין