ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
אב בית דין
תיק מספר: 477598-11
תאריך: י"ח באדר התשע"ג
28/02/2013
מבקש פלוני
בא כוח המבקש עו"ד עדי לנקרי
משיבה פלונית
הנדון: ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ
נושא הדיון: דחיית בקשה דחופה לביטול עיכוב יציאה מן הארץ -

החלטה
לפני בית הדין בקשה בהולה לביטול צו עיכוב היציאה כנגד המבקש, עקב יציאה לטיול של עשרה ימים. צו העיכוב ניתן לבקשת האשה אתמול י"ז באדר תשע"ג 27.2.2013 בשעה 10:50 ודוור מידית לצדדים בפקס ובמייל.

בקשת הביטול הגיעה בפקס אתמול 27.2.2013 בשעה 16:52 (לפי הרשום ע"ג הפקס) אולם עקב ריבוי הפקסים במזכירות בית הדין וקבלת הקהל במשך שעות לפני הצהריים, הגיעה המזכירות לטפל בבקשה ובפתיחת ההליך רק היום בסביבות השעה 15:00, והבקשה הובאה לידיעתי בסביבות השעה 16:00. הודעתי למזכירות שאתן החלטתי בכתב בסביבות השעה 19.00-20.00 מאחר ואינני בקרבת מחשב.

ראשית דבר ייאמר, כי מכשיר הפקס אינו תחליף ופתרון לבקשות דחופות מסוג זה, ומשעה שהמבקש וב"כ כבר ידעו אתמול על מתן הצו, היה עליהם (ולפחות על המבקש עצמו) להתייצב 'הבוקר' (או 'על הבוקר' כלשון העם) במזכירות בית הדין ולדאוג שהבקשה תובא בבהילות לשולחן הדיינים. רק בשעות אחה"צ החלה 'המהומה הטלפונית' למזכירות ו'הלחץ' למתן החלטה דחופה.

קראתי בעיון את הבקשה ואת נימוקיה, ולאור היכרותי עם התיק אין בידי להיעתר לבקשה ללא קיום דיון במעמד שני הצדדים.

הנכון הוא שהמבקש הוא זה אשר חפץ להתגרש בכל ליבו, אולם נמנע מסיבותיו שלו להגיש תביעת גירושין ורוצה להגיע להסכם. האשה חפצה בשלום בית, ובפירוש יש בנימוקיה משום חשש עיגון. טענותיה באשר לזכויות ממוניות, יכולות שיהיו ביחס למזונות אשה אותם היא דורשת בבית הדין ולאו דווקא תביעת רכוש. במצב כזה, יש מקום לשקול השלשת גט, דבר אשר אינו ניתן לביצוע ע"י דיין תורן עוד הלילה. לאור השעה המאוחרת ובנסיבות תיק זה, איני מוצא הצדקה להזעיק את צוות הסופרים והעדים ולגייס את עובדי המנהלה למשימה זו.

דווקא התייחסות המבקש לנושא הממוני שאינו תלוי ועומד לפני בית הדין (למעט תביעת מזונות אשה) היא הנותנת להבין שהעברת חלקו של המבקש בדירת המגורים, אינו יכול להוות פתרון ותחליף לגט פיטורין.

המבקש מעלה טיעון שהוא משמש כנהג של שר בכיר ואין כל חשש שלא ישוב ארצה, אולם מעמדו זה לא פעל לטובה בשעה שנדרש להתנהל כאדם שומר חוק במשרה בכירה ולהתייצב לדיונים, עד שבית הדין נדרש להוציא כנגדו צווי הבאה. (זאת, למרות שב"כ האשה ביקש להימנע מכך כמה וכמה פעמים, בשל ההתחשבות במעמדו.)

עוד יצוין כי אין המדובר כאן ביציאה לצורך פרנסה או טיפול רפואי, ואין זה בגדר נסיעה דחופה.

באשר לסד הזמן, כבר התייחסתי לעיל, ובפרט בנסיבות שהמבקש ידע על הצו והיה באפשרותו לפעול לביטול הצו בשעות עבודת בית הדין.

אני קובע דיון דחוף ליום ראשון כ"א באדר תשע"ג 3.3.2013 בשעה 8.45 בבוקר. במועד זה בית הדין ידון בבקשה לביטול עיכוב היציאה.

ניתן לפרסם ללא שמות הצדדים.

ניתן ביום י"ח באדר התשע"ג (28/02/2013).

הרב דניאל אדרי – אב"ד