ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב יצחק שמואל גמזו
הרב יצחק אושינסקי
הרב ישראל דב רוזנטל
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 541747-5
תאריך: י"ד באייר התשע"ג
24/04/2013
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: צו הבאה והוראות למתן שירות רפואי ע"י שב"ס

החלטה
לפנינו תביעת גירושין של האשה. התיק נפתח בשנת 2002.

הבעל הובא היום לבית הדין ע"י משטרת ישראל, לאחר שאותר בעקבות חיפוש שנערך אחריו באמצעות הנהלת בתי הדין זה שלוש שנים.

הבעל מגיב: הייתי בירושלים כל השנים, ברחתי מהנושים. גרתי בדירות זמניות ולא ידעתי שמחפשים אחריי. גרתי בירושלים, מעולם לא סירבתי לגרש. שקלתי לפנות לטוען רבני בירושלים להסדיר את סידור הגט. נכון להיום אני מוכן לגרש בשמחה.

הבעל מבקש שלא להיות במעצר. לטענתו, הוא חולה, ואין למשטרה תרופות מתאימות בשבילו. כן טוען כי הוא מתנדב בעמותה להצלת נערות בסיכון והעמותה זקוקה לפעילותו.

לאור העובדה כי הניסיונות לאתר את האשה עד עתה עלו בתוהו, קובע בית הדין מועד לסידור גט ליום שני 29.4.13 בשעה 10 בבוקר בבית הדין בחיפה. אם האשה תאותר ותהיה אפשרות לבצע את הגט עוד קודם לכן, בית הדין ישקול הקדמת הדיון לסידור גט.

הואיל והבעל נמלט ומעגן את אשתו כבר כמה שנים והיה קושי רב לאתרו, בית הדין קובע כי עד למועד הדיון הנ"ל הבעל יוחזק במעצר, ולחילופין ישוחרר ערבות בהפקדת מזומן בסך 200,000 ש''ח.

על שב"ס להביא את הבעל לדיון ביום שנקבע.

באשר לטענות הבעל בדבר מניעת טיפול תרופתי, בית הדין מורה לשב"ס לתת לבעל את הטיפול בבעיה הרפואית לה הוא טוען, להמציא לו כל התרופות להם הוא נזקק, ואף לאשפזו במוסד בריאותי תחת פיקוח, אם יהיה צורך בכך.

אין לשחרר את הנ"ל אלא בהחלטה מפורשת של הח"מ.

ניתן ביום י"ד באייר התשע"ג (24/04/2013).

הרב יצחק שמואל גמזו – אב"דהרב יצחק אושינסקי – דייןהרב ישראל דב רוזנטל – דיין