ב"ה
בית הדין האזורי אשדוד
בפני כבוד הדיינים:
הרב יקותיאל כהן
הרב מיכאל צדוק
הרב מרדכי רלב"ג
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 21101-2
תאריך: י"ח בסיון התשס"ט
10/6/2009
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: גירושין ושלום בית

החלטה
לפני בית הדין מונחת תביעת האשה לגירושין. התביעה הוגשה ביום 13/12/07.

בתביעתה מעלה האשה שתי עילות עיקריות לתביעתה:

1) יחסי אישות של הבעל עם האשה ועם נשים אחרות:

האשה טענה כי הבעל כפה עליה יחסי אישות עמו בלא התחשבות במצבה של האשה.

כמו כן טוענת האשה כי הבעל קיים יחסי אישות עם נשים אחרות ובשל כך עזב הבעל את חדר השינה של בני הזוג ונמנע מלקיים יחסי אישות עמה.

2) אלימות פיזית ונפשית:

אלימות פיזית – הבעל היה נוהג לדחוף את האשה ולסטור לה ולהכות באשה ולתפוס בה בכוח. בנוסף לכך היה מאיים הבעל על האשה כי אם תתלונן כנגדו בגין האלימות שביצע בה הוא יהרוג אותה או יחתוך אותה לחתיכות.

אלימות נפשית – הבעל היה מקלל את האשה בפני הילדים קללות כגון "אמא שלך [...]"; "[...] אותה כל אשדוד"; "בת [...]"; "[כ' א'] שלך".

הבעל היה נוהג לשלוט בחייה של האשה – היה אוסר עליה ללכת לחברות, להליכה רגלית, להרצאות, בשל חשדו של הבעל כי תבלה את זמנה עם "גרושים וגרושות שמזדיינים בג'קוזי". הבעל היה נוהג להעיר את האשה משנתה ומבהיל אותה. היה נוהג להסתובב בבית בלילות לטרוק דלתות ולהרעיש ולהפריע לאישה ולילדים בשנתם ובשלוותם.

בדיון שהתקיים בתאריך 26/10/08 טענה ב"כ האשה כי היו מספר ניסיונות לטיפול מקצועי וגישור כדי להשכין שלום-בית בין הצדדים, אולם ניסיונות אלו עלו בתוהו. הבעל הכחיש באותו דיון את רוב הטענות שהועלו כנגדו ע"י האשה וב"כ. הבעל הודה כי היה מקלל אותה בעת משבר שהיה ביניהם כגון "כוס אמק" ו"לכי לעזאזל", אולם הביע על כך את חרטתו העמוקה – בית הדין התרשם כי היא כנה – והביע את רצונו העקבי להליך של שלום-בית ואת כוונתו הרצינית לתקן את מה ששגה והתנהג בהנהגה קלוקלת כלפי אשתו.

לגבי שאר טענות האשה כלפיו הנוגעות לעניין האלימות פיזית שהפעיל כנגד אשתו וכן לגבי האשמות שהבעל ניהל מערכות זוגיות של יחסי אישות עם נשים אחרות – הבעל התמיד בהכחשתו ואף הביע נכונות להיבדק על כך במכונת פוליגרף.

ביוזמת בית הדין הגיעו הצדדים להסכם אשר חתמו עליו, ולפיו בירור הטענות שבין הצדדים אשר תיבדקנה במכונת פוליגרף ותוצאות הבדיקה יהיו בירור גמור כעדות גמורה ועל פי התוצאות הנ"ל יקבע בית הדין את עמדתו.

הצדדים פנו למכון פוליגרף "גזית", ותוצאות הבדיקה העלו כי הבעל נמצא דובר אמת בטענתו כי מלבד מקרה בודד שסטר לאשה לפני שלש שנים – לא הפעיל הבעל כנגד האשה אלימות פיזית, וכן נמצא דובר אמת כי לא קיים יחסי אישות עם נשים אחרות מלבד אשתו.

הבעל נמצא דובר שקר כשטען שלא גרם נזק לפרטי לבוש האשה או תכשיטיה.

בבדיקת הפוליגרף האשה נמצאה דוברת אמת בטענותיה כלפי הבעל שהפעיל כנגדה אלימות פיזית.

בעקבות תוצאת הבדיקה הנ"ל ולאחר דיון שהתקיים בתאריך 15/2/09 שבו הצהיר והתחייב הבעל כי אם יועץ נישואין שייקבע ע"י בית הדין ימליץ על גירושין בין הצדדים, ייתן הבעל גט לאשתו ללא דיחוי, החליט ביה"ד כי הגורם המקצועי יהיה הרב יצחק דאי אשר יזמן את הצדדים לכמה מפגשים בהתאם לצורך ובסיומם יגיש לביה"ד תסקיר ובו יתייחס לשאלה אם הצליח הבעל לשכנע את האשה להסכים להליך של שלום-בית.

בחוות דעתו ציין יועץ הנישואין כי הגדיל הבעל לעשות כאשר החליט לעבור סדנה אישית בחברת אנשים עם בעיות דומות כדי ללמוד את עקרונות הבניה הזוגית ואף קיבל תעודות גמר ממכון "פתרונות".

היועץ מסכם את המלצתו כדלהלן:
על בית הדין לפעול שוב על מנת לשכנע את האשה להתאמץ בעניין זה, ייתכן גם שיהא רצוי שהבעל יחזור לביתו ועובדת נוכחותו בבית תאפשר ממילא את הניסיון המיוחל למרות הקושי של האשה – מצב שבעבר האשה רצתה בו אך לא היה לדעתה שיתוף פעולה מספיק מצדו של בעלה, ולענ"ד הוא נעשה בחלקו עם גורמים שאינם מתאימים.

לאור המלצת יועץ הנישואין, ולאחר שביה"ד השתכנע בכנות דברי הבעל שבכוונתו לעשות הכול למען השכנת שלום-בית בין הצדדים, ולאחר שלא הצליחה האשה להוכיח את טענותיה והעילות לגירושין, דוחה בית הדין את תביעת האשה לגירושין וממליץ לאשה לשתף פעולה עם ניסיון הליך שלום-בית.

ניתן ביום י"ח בסיון התשס"ט (10/6/2009).

הרב יקותיאל כהן –אב"דהרב מיכאל צדוק – דיין הרב מרדכי רלב"ג – דיין----------------------
הערת עורך: ביום כ"א באייר התשע"א (25/05/2011) ניתן פסק דין בתיק זה, ובו קיבל בית הדין את תביעת הגירושין.