ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב מנחם חשאי
הרב דוד כהן
אב בית דין
דיין
תיק מספר: 1-21-0614
תאריך: כ"ד אדר תשס"ד
16.3.2004
תובע פלוני
בא כוח התובע עו"ד מירב פלד
נתבעת אלמונית
בא כוח הנתבעת עו"ד אסף זגורי
הנדון: גירושין
נושא הדיון: הקדמה של 4 שעות במרוץ הסמכויות

פסק דין
עניינה של החלטה זו הוא, סמכותו של בית הדין הרבני לדון בעניני הרכוש, החזקת ילדים ומזונות אשה אשר נכרכו בגירושין. הצדדים הסכימו שנדון בכך בהרכב חסר.

מן החומר שבפנינו עולה כי באותו יום בו הוגשה תביעת הגירושין הכרוכה לבית הדין, הוגשו גם תביעות למזונות האשה והילדים וכן תביעה רכושית לבית המשפט לעניני משפחה בנצרת. דא עקא, שעל פי הקבלה עבור תשלום האגרה לבית המשפט עולה כי התיק נפתח שם בשעה 10:29, ואילו מדף הכריכה של תיק בית הדין עולה כי התיקים בבית הדין נפתחו בשעה 14:18.

לאור המצב החוקי של "מרוץ הסמכויות", אין מנוס מן הקביעה כי הקדמת פתיחת תיק אף בסדר גודל של דקות, יש בה כדי לחרוץ את גורל הסמכות, שאם לא כן, אין קריטריון אחר שעל פיו ניתן להעדיף ערכאה זו על אחרת.

לאור האמור, ביה"ד מחליט:
א. תביעת הגירושין כנה והחזקת ילדים כרוכה מעצם טיבה וטבעה בגירושין. לא מצאנו שהוגשה תביעה בענין החזקת הילדים לבית המשפט, ועל כן הסמכות לדון בהחזקת הילדים והסדרי הראיה מסורה לבית הדין הרבני.
ב. אין סמכות לבית הדין לדון בענין רכוש ומזונות מאחר והוגשו לבית המשפט לפני כן.
ג. יש לקבוע מועד לדיון בענין הגירושין

ניתנה היום, כ"ד אדר תשס"ד (16.3.2004).

(-) מנחם חשאי - דיין          (-) דוד כהן - דיין

העתק מתאים למקור
הרב מנשה מילר
המזכיר הראשי