ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב ציון אלגרבלי
הרב מסעוד אלחדד
הרב נחום שמואל גורטלר
דיין
דיין
דיין
תיק מספר: 930812-2
תאריך: כ"ה בתמוז התשע"ג
03/07/2013
מערער פלוני
בא כוח המערער עו"ד חנה כהן
משיבה פלונית
בא כוח המשיבה עו"ד יהודית מייזלס
הנדון: גירושין
נושא הדיון: ערעור על דחיית תביעה לגירושין

פסק דין
בפני ביה"ד הערעור על החלטת ביה"ד האזורי נתניה בתיק ‏822201/4 מיום כ"ו בשבט התשע"ג (06/02/2013), כדלהלן:
יח) לפיכך לאור כל האמור לעיל נראה שאין מקום לחייב, ולא כל שכן לכוף את האשה בקבלת גט.

יחד עם זאת לאור העובדה שהבעל חי חיי אישות כבר למעלה משנתיים עם הגב' [מ' ב'] בבית אחד כבעל ואשה לכל דבר ואף נכנסה להריון ממנו (אפשר שכבר ילדה), הרי שנראה שאין ספק שאין תקוה יותר לשלום בית בין בני הזוג. לפיכך ביה"ד קורא לאשה לראות נכוחה את המציאות החדשה ולגבש עם בעלה בהקדם הסכם גירושין שיביא לסיום קשר הנישואין ביניהם כדמו"י לטובתה ולטובת הילדים.

לאור כל האמור לעיל בית הדין פוסק:

א) דוחים תביעת הבעל לחייב את אשתו בגט.

ב) צו למדור ספציפי שהוציא ביה"ד נותר על כנו.

ג) בית הדין קורא לאשה לראות נכוחה את המציאות שנוצרה ואת טובת הילדים ולהגיע עם בעלה להסכם גירושין בהקדם.

ד) אין צו להוצאות.

ב"כ המערער טען בפנינו בין היתר:

אנו הוכחנו שמדובר באשה רעה, שהבעל לא יכול לחיות עמה, הייתה מקללת ומעליבה אותו. אומרת לו אפס ועוד ביטויים שאיני מזכירה אותם מפאת כבוד ביה"ד ולמרות זאת תביעת שלום־בית של האשה מזכה אותה למדור ספציפי אשה שרוצה שלום־בית מחליפה את המפתח של הבית?... הטכסיס הבא הוא להחליף את הקוד של האזעקה כך שלא יכול להיכנס, לא עזב סתם המערער עזב ב־10.1010, כי היא אשה שמסרבת לקיים יחסי מין... הסכימו לגירושין ובינתיים האשה הלכה לעו"ד ומכינה תביעה נגדו. הסיפור עם המפתח היה הרבה אח"כ, דבר נוסף לא מדובר על דירה של 100,000 דולר אלא בניין של שלוש קומות, שמונה חדרים, ערכה בין שלושה וחצי מיליון לארבעה מיליון ₪. הוא צריך לגור בדירה קטנה שכורה והיא בשמונה חדרים.

ב"כ המשיבה: מדובר בבעל שכאשר חזרו יום אחד קם ועזב אותה עם תינוקת בת שנה ולא הסביר מדוע אח"כ התברר שהוא בגד בה עם גב' [מ' ב] וזה הוכח, ולא הוכחה שום עילת גירושין נגד האשה. הוא ניסה לטעון שהוא לא סובל אותה ולכן רוצה לגרש אותה. יותר מזה האשה הוכיחה באופן אמתי וכן את הרצון שלה לשלום־בית, גם העדים של הבעל לא שכנעו את ביה"ד והם בעצמם לא תמכו בגרסת הבעל, מה הוא טוען – אין שלום־בית לכן צריך להיות גירושין! מה זה אומר – שלמרות שהוא נשוי אם עוזב את הבית זו עילה להתגרש! אין שום עילה לחייב את האשה. ביה"ד שש–שבע פעמים דן וחקר בעניין נושא המדור... בזמן שהאשה עמדה על דוכן העדים אמר לה בדיון שאמר לבא כוחו שתודיע לאשה שגב' [מ' ב] בהריון...

הוא מנצל את עניין החלפת המנעול כדי לנגח את האשה, והיא הודיע לביה"ד שנאבד הפתח ומשיקולי ביטחון החליפה את המפתח ואני הודעתי לו שיבוא לקחת את המפתח ולא בא ובסופו של יום נמסר המפתח לבא כוחו. לגבי קוד האזעקה, הקוד אף פעם לא שונה והשמרטפית עצמה הצהירה שהקוד לא הוחלף מעולם... מה שחורה לי – אף פעם הבעל לא אמר לה תיקחי כתובה ופיצויים, אין עילת גירושין והיא באמת רוצה שלום־בית ויחזרו אליו, לחילופין היא מבקשת כתובה שנכתב בה 180,000 נישאו בשנת 1998. ביהמ"ש העליון הוציא פסה"ד שכתובה יש להצמיד, וגם מבחינה עובדתית, שנה וחצי לפני שעזב הם בנו את בית החלומות, והיא השקיעה בבית ארבע מאות אלף מזכויות סוציאליות שהיה לה מלפני הנישואין ומבקשת פיצויים.

לאחר העיון, המדובר בנישואין שהתרוקנו מתוכנם הבין־זוגי כאשר מחוג הזמן המתמשך והלא־פתיר לא משרת טובת אף צד כולל האשה שנעזבה ללא תוחלת ותקווה לשיקום התא המשפחתי. ויש להניח שהמערער שהיכה שרשים בבגידתו מואס באשת נעוריו, ומשכך על הצדדים להתגרש, ובית הדין האזורי יקבע אחרי הגט גובה הפיצויים והכתובה בשים לב לנסיבות התפרקות המשפחה. באשר למדור הספציפי ימשיך להיות בתוקף עד הגירושין בפועל ולאחר מכן הערכאה המוסמכת לדון בחלוקת הרכוש תחליט בעניין המשך מגורי האשה והילדים בדירה.

הרב ציון אלגרבלי


ראיתי מה שכתב הגאון הרב ציון אלגרבלי אולם דעתי שביה"ד הגדול צריך לדחות את הערעור. צדק ביה"ד האזורי שאין לחייב את האשה להתגרש עד שהבעל יתפשר עמה ויפצה אותה.

בעל שעזב אשה צעירה שפרנסה אותו לטובת אשה אחרת, אין הוא ראוי לחמלה, ואם אשתו דיברה אליו בגסות – הוא היה ראוי לכך לפי כל אמת מידה. וגם אם החליפה את הצילינדר בדירה שלא יחזור אליה עד שיעזוב את האשה האחרת, אין לראות בכך מרידה או התנהגות חריגה.

המדור הספציפי שנפסק לאשה, היה ראוי כיוון שאין עליה להיטלטל מהדירה שהיא גרה בה רק מחמת שהבעל נתן עיניו באחרת. האשה זכאית לדור בדירה, עד שתקבל פיצוי ראוי, ועד שהיא תחליט שאין תוחלת ותקווה שבעלה יחזור אליה לשלום בית.

ראוי שביה"ד האזורי יפסוק לאשה סכום גדול וראוי והגון לכתובתה ולפיצוי לפי נכסי המשפחה. ולאור התנהגותו של הבעל שגרם לאשתו שתתגרש בגיל צעיר ללא מעשה עוול.

הרב נחום גורטלר


אולם היות ובסוף הדיון ביה"ד הציע כי הבעל יתן לאשה סך של 250,000 ש"ח וזה יכלול כתובתה ופיצוי וב"כ האשה לא שללה הצעה זו, על כן ביה"ד ממליץ לצדדים לסיים בפשרה זו וביה"ד האזורי יזמין הצדדים לסידור הגט בהקדם.

הרב מסעוד אלחדד


הוחלט כדעת הרוב.

ניתן ביום כ"ה בתמוז התשע"ג (03/07/2013).


הרב ציון אלגרבלי
הרב מסעוד אלחדדהרב נחום שמואל גורטלר