ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
אב בית דין
תיק מספר: 548758-7 א
תאריך: ג באדר תשע"ג
13/02/2013
תובעת פלונית
בא כוח התובעת טו"ר דינה רייטשיק
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: טענות בדבר טיפול מינהלי בבקשות שהוגשו לבית הדין

החלטה
א. לפניי בקשת הבעל שכותרתה "הודעה חשובה על אי הגעת מסמכים על דרך האימייל". הבעל בתיק זה הוא עו"ד במקצועו ומייצג גם בתיק נוסף הנידון לפנינו, ושם לא שמענו טענה מסוג זה.

ב. כך או כך, כתבנו בעבר בתיק אחר, כי גם אם מתדיין לא מצליח לפתוח את המסמך, משעה שהוא רואה שהתקבלה הודעת דואר אלקטרוני מבית הדין, הרי שחלה עליו החובה להגיע למידע ולברר את תוכנו של המסמך ויש בכך משום 'כלל הידיעה'.

ג. זו מסקנה אליה הגענו לאחר שרוב הציבור מקבל את המסמכים והפונקציה פועלת באופן תקין, וחדשות לבקרים אנו מקבלים דברי שבח והלל על יעילות מערכת הדיוור, ואנחנו רואים זאת בחוש, בשעה שבתוך דקות מחתימתנו על החלטות, כבר מתקבלים במזכירות מסמכי תגובה, כך שאם יש למאן דהוא בעיה מקומית, עליו לנסות לפתור זאת באמצעות איש המחשבים שלו ברמה המקומית, אם אכן מוקד התמיכה לא הצליח לסייע לו.

ד. בנוסף לאמור קיים בבית הדין שירות עיון בתיק באמצעות האינטרנט. באמצעות סיסמה מאובטחת רשאי הבעל בתיק זה, ובכל תיק בו הוא מופיע כעו"ד מייצג, לעיין בכל מסמכי התיק, כך שאם אינו מצליח לפתוח את המסמך, יוכל להיעזר בשירות זה הנמצא באתר בתי הדין הרבניים: http://www.rbc.gov.il/Pages/default.aspx.

ה. באשר לאפשרות המשלוח בפקס, הבעל מציג בכותרת הבקשה, כי ברשותו מכשיר "טלפקס (בתיאום) 04־8448977". אולם עליו לדעת כי במשלוח באמצעות מערכת ממוחשבת, לא ניתן לתאם את שעת המשלוח.

ו. עוד ראינו כי בכל הבקשות שהוגשו עד היום מטעם הבעל, הופיעו בכותרת הבקשה עוד חמישה עורכי דין במשרדו, ולכן יש להניח כי לאחד מהם יימצא מייל תקין וניתן להיעזר לכך באמצעות כתובת המייל של אחד מהם.

ז. אם הבעל בוחר שלא לקבל את כתבי בית הדין אף באחת מהדרכים המנויות לעיל, עליו לקחת בחשבון את זמן משלוח הדואר באופן ידני, ואל לו להלין על השיהוי. בית הדין אינו מוכן לקבל את האמירה, כי המזכירות שולחת 'באופן כרוני' את המסמכים רק מס' ימים לאחר חתימתם.

ח. מסקנת הדברים: הבעל שהוא עו"ד במקצועו, יעשה טוב אם יסגל לעצמו דרך רצויה ומהירה לקבלת כתבי בית הדין בכל התיקים בהם הוא מורשה, וייגש למזכירות בית הדין לקבל סיסמה מאובטחת.

ט. מומלץ גם כי יחבר את מכשיר הפקס לקו ייעודי לקבלת פקסים ולא כטלפקס, ואם ירצה אף יבדוק בשנית את קבלת כתבי בית הדין האם התקלה היא רק בתיק זה בהיותו בעל דין או בכל התיקים שהוא מופיע בהם כמורשה, שאז אכן יש מקום לבקש את סיוע מחלקת המחשוב בהנהלת בתי הדין הרבניים.

י. להעביר העתק לרב יצחק היקינד המזכיר ראשי כאן, ולמר אורי אהרונסון מנהל מחלקת מערכות מידע ובשלב זה לידיעה בלבד.

ניתן ביום ג' באדר התשע"ג (13/02/2013)

הרב דניאל אדרי – אב"ד