ב"ה
בית הדין האזורי חיפה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דניאל אדרי
אב בית דין
תיק מספר: 474680/7
תאריך: ח בטבת התשע"ד
11/12/2013
תובעת פלונית
נתבע פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: מחיקת תביעת גירושין של עגונה

החלטה
לפני בית הדין תיק עגינות מהמוזרים שהגיעו לפתחנו.

מן המפורסמות שתיקי עגינות הם מסוג התיקים שבית הדין אינו מרפה מטיפול בהם – הן מהטעם שבית הדין מחויב לכך ומצווה להביא לפתרון של אחרונת העגונות בישראל והן מהטעם הסביר שהעגונות עצמן יושבות בשערי בית הדין ומשוועות לעזרה.

המדובר בתיק שהתנהל כתיק עיגון לכל דבר ועניין החל משנת תשנ"ה–1995. לאורך זמן נראה היה כי הבעל ברח מעבר לים ועקבותיו נעלמו.

בהחלטה שניתנה בעבר נאמר כך:
לאור הדיווח שהתקבל מהנהלת בתי הדין המראה על חוסר שיתוף פעולה מצד האשה התובעת, ומאחר שביה"ד בעזרת הנהלת בתי הדין עושה רבות ע"מ להתיר נשים מעגינותן, וזאת ע"י אמצעים שונים ובהם מינוי חברות חקירה המנסות לאתר את הבעלים,

וע"כ מחליט ביה"ד:
על האשה לשתף פעולה עם הנהלת בתי הדין או כל חברת חקירות שתמונה לשם כך בכדי לסייע בידה להתירה מעגינותה,

על האשה ליצור קשר טלפוני עם הנהלת בתי הדין בטלפון מס' 02–6582822 ולבקש את מר זלמן קויטנר – עוזר מנכ"ל לתפקידים מיוחדים.

ביום ו' בתשרי תשע"ד (10.9.2013) התקבל דוח חקירה ולפיו עולה כי הבעל אותר ונמצא בבית אבות בחיפה. בדו"ח מתואר מצב של דמנציה מתקדמת לאחר אירוע מוחי שעבר.

ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013) החליט בית הדין:
"בית הדין ישמע את הבעל בבית אבות.

הספד"ד יתאם את המועד עם עו"ס בית האבות גב' [...] בטלפון [...]

מבוקש מהעו"ס להעביר לבית הדין חוות דעת רפואית על אודות הבעל, בהתאם לנמצא בתיקו הרפואי וכן להכין חוות דעת עדכנית נכון להיום."

ביה"ד קבע מועד עם עו"ס בית האבות ויצא לפגוש את הבעל ולעמוד על טיבו וכשירותו לתת גט במטרה להביא לפתרון תיק זה.

ביום ה' בטבת תשע"ד (8.12.2013) ביה"ד מקבל בקשה תמוהה מצד האשה העגונה ולפיה מבקשת לעצור כל הליך בתיק זה ומטיחה האשמות קשות כלפי ביה"ד על פגיעה בפרטיות של בעלה ממנו היא מבקשת להתגרש ולפתע פתאום חסה על כבודו.

בתוך הדברים היא כותבת את המשפט הבא: "אני מעדיפה להישאר עגונה ולכבד את בעלי."

בית הדין הורה לספרא דדיינא להתקשר אל האשה ולזמנה לבית הדין לתת הבהרות, אולם היא סירבה לשתף פעולה וטענה כי נעשו כאן דברים חמורים והיא אינה מוכנה להתייצב בפני בית הדין.

בנסיבות אלו, בית הדין אינו יכול להמשיך ולהכליל תיק זה במסגרת תיקי העגונות שיש להביא לפתרונם. וזאת למרות השנים הרבות שחלפו מאז פתיחת התיק.

מאחר שתיק זה קודם ביוזמת בית הדין ועתה מתברר כי האשה אינה מעוניינת להתגרש, בית הדין מורה על סגירת התיק ומחיקת תביעת הגירושין. כתוצאה מכך לא יינתן לאשה כל מסמך כי היא "עגונה" – בהיעדר תיק פעיל.

אם וכאשר האשה תחליט כי ברצונה להתגרש יהיה עליה לפתוח תיק תביעה חדש.

מן הדין היה לחייב את האשה בהוצאות ולו מהסיבה שהתברר שהיא ידעה היכן נמצא בעלה והעלימה מידע זה מבית הדין, כפי שעולה מדו"ח החקירה.

לפנים משורת הדין בית הדין יימנע מכך לעת עתה. אולם אישור על עגינות כדי קבלת סיוע ממוסדות המדינה לא יינתן כל עוד לא יתקיים הליך פעיל וענייני.

החלטה זו מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטים מזהים.

מנהל בתי הדין מתבקש להעביר העתק החלטה זו – לאחר השמטת הפרטים המזהים – אל ועדת החוקה חוק ומשפט ואל הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת.

ניתן ביום ח' בטבת התשע"ד (11/12/2013).

הרב דניאל אדרי – אב"ד