גנטיקה

בדיקות גנטיות לפני נישואין - אגודת "דור ישרים" / ד"ר חנה קטן
זיהוי ביולוגי של בני אדם / פרופ' חיים בראוטבר
היבט הלכתי של זהוי גנטי / הראשון לציון הרב מרדכי אליהו