ניתוחי מתים

פתרון הלכתי לכהנים באמצעות "חרב כחלל" - האמנם? / הרב ברוך ברקוביץ
ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר - סקירה משפטית / עו"ד יואל ליפשיץ
איסור לימוד רפואה לכהנים - שו"ת / הרב לוי יצחק היילפרין
האם מותר לכהן ללמוד רפואה / הרב שלמה גורן
ניתוח מתים בקורות הרפואה / פרופ' י. זילברשטיין
ניתוחי מתים הלכה ולמעשה / הרב ד"ר ישראל יעקובוביץ
עמדת הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בעניין מוות מוחי - תגובות והערות / הרב משה דוד טנדלר