מקורות לדיון בנושא "סודיות רפואית"דברי מבוא
סודיות רפואית - היבטים הלכתיים / הרב שילה רפאל
ערך "סודיות רפואית" מתוך "אנציקלופדיה הלכתית רפואית"
שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן יג (א)
שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן יג (ב)
שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ג סימן פא
חוק זכויות החולה
הנחיות משרד הבריאות בקשר לבדיקה גופנית
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
שבועת הרופא - בית הספר לרפואה
שבועת היפוקראטס