זיקנה

הביולוגיה של ההזדקנות / אדווין בירמן
התפלגות הקשישים לפי שכיחות המחלות הכרוניות הרווחות ביותר
תסמונות נפשיות עקב הפרעה מוחית בגיל הזקנה / ד"ר אליעזר פרל
הגידול הצפוי של קשישים בישראל (באלפים) - מתוך דו"ח ג'וינט ישראל
החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי / פרופ' א"ס אברהם
צלילות הדעת בימי הזקנה / הרב שלמה הכהן אבינר
מבוא לבעיות הזיקנה בהלכה / פרופ' א. רוזין