סדר השכמת השחר
תפלת שחרית
   ברכת התורה

סדר תיקון חצות
   תיקון רחל
   תיקון לאה

סדר פתח אליהו
אדון עולם
עטיפת טלית והנחת תפילין
תפילת חנה
פרשת העקידה
פרשת הקורבנות
   אֵיזֶהוּ מְקומָן שֶׁל זְבָחִים
   ברייתא דרבי ישמעאל

פסוקי דזמרה
מזמורי תהילים בפסוקי דזמרה
   ויברך דוד
   שירת הים

קריאת שמע וברכותיה
יוצר דשחרית
קריאת שמע
הברכות שאחרי קריאת שמע
תפילת עמידה
   נשיאת כפים

אבינו מלכנו
סדר נפילת אפים
סדר הוצאת ספר תורה
   ברכות התורה
   ברכת הגומל

שיר של יום
   במוצאי כיפור אומרים
   בצום גדליה ובעשרה בטבת אומרים:
   בחנוכה אומרים
   בפורים ובצום אסתר אומרים
   בשבעה עשר בתמוז אומרים
   בבית האבל אומרים

סוף התפילה
   תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטרֶת כֵּיצַד?
   עלינו לשבח
   יג עיקרים
   עשר זכירות


הלל לראש חודש ולמועדים
   קריאת התורה לראש חודש

מוסף לראש חודש חול ושבת
תפילת העמידה
   עלינו לשבח


נוסח עדות המזרח
לפני התפלה
קטרת הסמים
תפילת העמידה
   אבינו מלכנו

יג מידות
עלינו לשבח

נוסח עדות המזרח
לפני התפילה
הברכות שלפני קריאת שמע
קריאת שמע
הברכות שאחרי קריאת שמע
תפילת עמידה
עלינו לשבח
הוספות למוצאי שבת