קבלת שבת
   ברכות קריאת שמע
   תפילת עמידה
   ברכה מעין שבע
   עלינו לשבח

ליל שבת בבית
   ברכת הבנים
   שלום עליכם

קידוש לליל שבת

השכמת הבוקר
   ברכות השחר
   סדר לבישת ציצית
    הנחת תפילין [בימי חול, בחו"ל גם בחול המועד]
    מה טובו
    ברכות השחר
    פרשת העקידה
    פרשת הקורבנות
    קטורת
    איזהו מקומן
    שלוש עשרה מדות

פסוקי דזמרה
קריאת שמע וברכותיה
ברכות קריאת שמע
קריאת שמע
תפילת עמידה של שבת
הוצאת ספר תורה בשבת
ברכת התורה
מי שברך
ברכת הגומל
ברכת החודש
הזכרת נשמות

לשבת ראש חודש
    עלינו לשבח
    שיר הכבוד


קידוש לליל שבת
קידוש ליום השבת

קרבנות
אשרי
ובא לציון
קריאת התורה
תפילת העמידה
עלינו לשבח
מזמורים