תפילת טל ליום ראשון של פסח
תפילת גשם לשמיני עצרת

יה אלי
מוסף
סיום התפילה

קידוש הערב לשלוש רגלים
קידוש הבוקר למועדים