שירים

מסודרים לפי א"ב של שם השיר

...וכל כך שקעתי ביאושי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
405 / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
Backspace / Delete / איתן חלי
אבי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אבי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אבי הבן / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
אבי נתן לי / איתן חלי
אביב היה בחוץ / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אבן יחריש / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
אגדלך / אברהם אבן עזרא
אגוז נזרי / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אדמה / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אדני נגדך כל תאותי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אדני עד אנה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אהבה בראשי תבות / ידידה-ברגהש אריאלה (מתוך: מבוע)
אהבות / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
אהובה עזובה / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
אהליבה / הלוי זרח (מתוך: מבוע)
אוי לי תאמר נפשי / רחל מורפורגו (מתוך: מבחר השירה העברית)
אולי הזיקוקים יאירו / גורל יונתן (מתוך: מבוע)
אומרה ביום / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אורך גנוז / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
אורנים עתיקים / זלדה (מתוך: מבוע)
אז פתחתי לראשונה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אזלת-יד ביחד ולבד / איתן חלי
אחות לנו / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
אחר ימי השחרות / משה בן-יעקב בן עזרא
אחר נגע בי איש מוזר / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אחרי ההרצאה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אחרי עבור שבעת ימי אבל אחיו / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
אחרי שנאסף הפרי / איתן חלי
איה קברות / משה בן-יעקב בן עזרא
איזה לילה כבד / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
איך אחריך אמצאה מרגוע / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
איך לא אכירכם! / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
איך נעצוץ / יעקב בן דוד פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
איך תמימות / ברנר איתמר (מתוך: מבוע)
איכה אשיר על יום ולילה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אימתי תעורר / שלום בן יוסף שבזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אין בפי מלה / משה בן-יעקב בן עזרא
אין צעקה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אינך בנויה על חול / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אינני / איתן חלי
אינני מתנועע בשעת התפילה / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
איש לעברו / פוגל דוד (מתוך: מפלט)
איש שעיר / יוסף אלמנצי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אישה בכותל / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
אל המחנה / ידידה-ברגהש אריאלה (מתוך: מבוע)
אל השלום / דב בר גינצבורג (מתוך: מבחר השירה העברית)
אל מלא ירושלים / חקק הרצל (מתוך: זהות)
אל מעל ומעבר / תראל ה. (מתוך: מבוע)
אל תנסני / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
אל תראי בתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אל תתנני עץ בערבה / גורל יונתן (מתוך: מבוע)
אלבום תמונות / זוטרא יצחק (מתוך: מבוע)
אלגיה / איתן חלי
אלהי אל תשבר / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהי משכנותיך ידידות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
א-להי נושם לצדי / מרים רבקה (מתוך: מבוע)
אלהי פלאך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהים העלני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלוהי תהילתי / משה בן-יעקב בן עזרא
אלוהים מרחם / זכריה (יחיא) בן סעדיה אלצאהרי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אלי רפאני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלי, אהבתיך... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אלמנה צעירה לימים (לפי לפונטין) / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
אלקנה / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
אם אומרה לשיר / יצחק לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
אם יש בידך... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אם כלו כל התפלות / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
אם נשמתך חסרת פניות / זלדה (מתוך: מבוע)
אם רצון נפשכם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אמאס אני עפרות / משה בן יואב (מתוך: מבחר השירה העברית)
אמונה / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
אמור אל מאמין בזמן / משה בן-יעקב בן עזרא
אמור לאיש אשר צנף / משה בן-יעקב בן עזרא
אמר אני לאשר אהב / ישראל נגארה (מתוך: מבחר השירה העברית)
אמר לעב / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אמרי לי, עלמה / פוגל דוד (מתוך: מפלט)
אמרת שיש בחירה חופשית / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אמרתי אחכמה / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
אנבל את נבלי / סעדיה לונגו (מתוך: מבחר השירה העברית)
אנוש יראה יקר תבל / משה בן-יעקב בן עזרא
אני גבר לא אוכל / ישראל נגארה (מתוך: מבחר השירה העברית)
אני גרה ליד השואה / גליק מרגלית (מתוך: מבוע)
אני חי וקים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני יודעת רק לצעוק / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני מוכית בשוט הבדידות / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני מלך מט לנפול... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אני קטן מאד / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אני רואה אותך, סבתי / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אנכי ה' אלקיך / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אנסה אך הפעם / רחל מורפורגו (מתוך: מבחר השירה העברית)
אנפות / איתן חלי
אפשר להביט בילדה / איזקסון מירון ח. (מתוך: מבוע)
אצעד ארץ / יוסף אלמנצי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אראה זמן רוקד / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אראה שער ראשך / דוד עונקינירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
ארבעה שירים לאבי / מסורי-כספי מישאל (מתוך: מבוע)
ארוממך אלוהים / עזריה מן האדומים (מתוך: מבחר השירה העברית)
ארור יהיה יום בו נולדתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אריות כאיילות / איתן חלי
ארמון פנינים בניתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ארץ כילדה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ארץ עצי הלבנה / מקסימוב אדוארד (מתוך: מבוע)
ארצי / לידר ציפורה חנה (מתוך: מבוע)
אש קדחו אוריו / משה בן-יעקב בן עזרא
אשאל לעפרת חן / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
אשה בכל אלה / יעקב בן יצחק סגרי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אשה יפה וסרת טעם / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
אשה יפה-פיה / יוסף אלמנצי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אשר בנה עלי ארץ / משה בן-יעקב בן עזרא
אשר הבר שעפיו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אשר ניסה זמן בוגד / משה בן-יעקב בן עזרא
את בין עצי עדן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
את לי מחמדים... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
אתה בעיני הכבשים החולות / צבן יחיאל (מתוך: מבוע)
אתה הולך בגפך עכשיו / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
אתה מתחיל לאורך החוף / הראל יצחק (מתוך: מבוע)
אתותינו התמהמהו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אתם עדי / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
באגני האבן הגדולים / צבן יחיאל (מתוך: מבוע)
באחרית הקיץ, באחרית הים (ארבעה שירים) / באר חיים (מתוך: מבוע)
בארץ ירדן / קמזון י.ד. (מתוך: מבוע)
באתי אל השרון... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
בברגן בלזן / פירסט רחל (מתוך: מבוע)
בגב עיניך צבית חן / יוסף בן שמואל צרפתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
בדידות / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בדרכים / הראל יצחק (מתוך: מבוע)
בהיותך בגיא צלמוות / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בהיכלך שמיר ושית / לא ידוע (מתוך: מבחר השירה העברית)
בוקעת משמי אש / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בוקר בכפר / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
בזכרון המראות / רימון יעקב (מתוך: מבוע)
בחירה חופשית / איתן חלי
בחלומי / איתן חלי
בחלומך את יפה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בחצר הבית הישן / איתן חלי
ביום ההוא לא היה לי איש / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בין גוילים / מסורי-כספי מישאל (מתוך: מבוע)
בין געגועי הלילה / פוגל דוד (מתוך: מפלט)
בין האבנים / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
בין השורות / שילוני רחל (מתוך: מבוע)
בין השמשות / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
בין ספרים / מסורי-כספי מישאל (מתוך: מבוע)
ביקור / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בית החולים / איתן חלי
בית הכנסת הישן / איתן חלי
ביתנו המה ילדים / איתן חלי
בית-שאן / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
בך אעיר זמרות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בכאב / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
בכו הרים מפני חמת אלוהים... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
בכי אלי בתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בכל אף יעלה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בכל לבי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בכניסה לגן עדן / גורל יונתן (מתוך: מבוע)
בלב חרד / משה בן-יעקב בן עזרא
בלבב בר / משה בן-יעקב בן עזרא
בלדה על התפילה / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
בלילה בעמק להבה / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
בלילי על משכבי / משה בן-יעקב בן עזרא
במראה / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
בנות צלופחד / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
בני עולם / משה בן-יעקב בן עזרא
בסער הקרב עם הרוח / תראל ה. (מתוך: מבוע)
בעודך רעננה / יוסף בן שמואל צרפתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
בעלות החג / דאורי גילה (מתוך: מבוע)
בעלת כשפים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בערב הזכרון / אבן חן יעקב (מתוך: מבוע)
בערו שערי אמנות... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
בציר הזמן / איתן חלי
בצל המולדת / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
בקונכיה / איתן חלי
בקונכיתי / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
בקצה השדה נחים הנרות / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
בקשה על היחוד וחשך האהבה / אליעזר אזיכרי (מתוך: מבחר השירה העברית)
בראש השנה / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
בראשית / שלו-תורן פועה (מתוך: מבוע)
ברובע היהודי / איתן חלי
ברוך הבית / בן-דב זהבה (מתוך: מבוע)
ברחוב שילה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ברכי אצולה / יהודה הלוי
ברק חצו של קופידון / איתן חלי
בשאון נולדתי / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
בשורת נצחון ליוסף בנו / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
בת שלי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בתחנה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בתים ערבים לאילת אהבים / משה בן יואב (מתוך: מבחר השירה העברית)
גאולה / רצבי שלום (מתוך: זהות)
גדיה צחורה / בן-דוד דליה (מתוך: מבוע)
גחלי רתמים / בן-דוד דליה (מתוך: מבוע)
גי-הנום של שלג / הרואיל רטסנק (מתוך: מבוע)
גילי גיל / שרביט א. (אליעזר) (מתוך: מבוע)
גלילי זבול / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
גלישה / איתן חלי
גם כי ביפיך / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
גם פה גם שם / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
גמר לשמע ישראל / יצחק בן-גיאת (מתוך: מבחר השירה העברית)
גני / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
געגועים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
געגועים למתיקות (שיר או שירים?) / גורל מינה (מתוך: מבוע)
דאגה שברה לבי / משה בן-יעקב בן עזרא
דבריך במור עבר / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
דודים שער עפרה / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
דוות נפש נכאה / משה בן-יעקב בן עזרא
דו-קרב / קנסטר ליאורה (מתוך: מבוע)
דו-שיח / וקנין יצחק (מתוך: זהות)
דיבורים / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
דיגים בכנרת / גורל יונתן (מתוך: מבוע)
דלתות לשכינה / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
דמיונך הוא התהו / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
דממה וקול-למה תצפה? / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
דניאל / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
דתו שעשועיו, געגועי יאהב / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
האור הנעלם / אייזקס שרה זמירה (מתוך: מבוע)
האושר אם חלף... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
האל התולה על בלימה תבל / משה בן-יעקב בן עזרא
הא-לך אנחנו אל מודים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
האם אני כואבת בך / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
האם משורר אתה / חזקיה דוד אבולאפיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
האמת / פרץ בן יצחק בעער (מתוך: מבחר השירה העברית)
האמת נסי / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
האמת נסי / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
האפילוג / ברנר איתמר (מתוך: מבוע)
הבא מבול / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הבאר החבויה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
הבציר / יעקב איכבוים (מתוך: מבחר השירה העברית)
הבציר / שלום הכהן (מתוך: מבחר השירה העברית)
הבקשות / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
הגיורת / מנוחה (מתוך: מבוע)
הגינה / יפהן לאה (מתוך: מבוע)
הגל / סבן יצחק (מתוך: מבוע)
הזמן האבוד / שלו-תורן פועה (מתוך: מבוע)
החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם / אפרים לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
החרבות של ממילא / קליין אדלינה (מתוך: מבוע)
החרשים שמעו / משה בן-יעקב בן עזרא
הטבע של חיי / וולף רות (מתוך: מבוע)
היה היה גמד עצוב / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
היה ערב / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
היוכלו פגרים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
היום - גבירה כבודה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
היופי והשנים / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
היית ילדה בת תשע / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
היכל אדני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
היכן מונח סוד חדוות חיי? / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
הילה / איתן חלי
הירקון / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
היתה נפשי צמאה לשירה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
הכהן הגדול בקדש הקדשים / יאיר צבי (מתוך: מבוע)
הכינור המתעורר / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
הכניסי אותי לעולמך ילדתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
הלילה אני נבדל לנפשי... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
הלילה והאש / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
הם רואים אותי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
המות / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
המית / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
המליצה מדברת בסיפור מעלותיה ותהילותיה / שלמה לויזון (מתוך: מבחר השירה העברית)
המצבה / משלם בן-שלמה די-פיאירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
הן תתן בידי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
הנה חג ה' בשלה / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
הנווד / אבן חן יעקב (מתוך: מבוע)
הנפש המדברת מדברת / ידעיה הפניני בן-אברהם (מתוך: מבחר השירה העברית)
הנשר ממתיק עמי סוד / צבן יחיאל (מתוך: מבוע)
הסמטאות של השואה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
הסערה / סולובייציק הרב יוסף דב (מתוך: מבוע)
הספד / מנוחה (מתוך: מבוע)
הסתר פניך / גליק מרגלית (מתוך: מבוע)
העננים כוסו בענן / אבן חן יעקב (מתוך: מבוע)
הפרחים נובלים עלי דרכים... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
הפשט הזמן בגדי חרדות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הציקתני תשוקתי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הצליל הזה שאני מחייב... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
הקיצותי תנומת רעיוני / משה בן-יעקב בן עזרא
הראית ידיד / מנחם בן יהודה ד לונזאנו (מתוך: מבחר השירה העברית)
הראית ידיד / מנחם בן יהודה ד לונזאנו (מתוך: מבחר השירה העברית)
הריח מור מאחז / משה בן-יעקב בן עזרא
השגות / בלומרט רות (מתוך: מבוע)
השיר הזה לשונו חרב חדה והרופאים משחק לו / אפרים לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
השיר הראשון מ"שירי תפארת" / נפתלי הירץ ויזל (מתוך: מבחר השירה העברית)
השיר יהיה לכם / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
השיר ניתן בכלא / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
השם / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
השר אשר מושבך איתן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
התבודדות / עוזר יוסף (מתוך: מבוע)
התבוננו ונדעה / משה בן-יעקב בן עזרא
התולים / עמנואל הרומי (מתוך: מבחר השירה העברית)
התולים / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
התולים / אברהם אבן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
התחדשות / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
התיצבו נגדי / משה בן מרדכי זכות (מתוך: מבחר השירה העברית)
התנכרה שבת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
התעוררו תמהים / משה בן-יעקב בן עזרא
התפילה / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
התפילה / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
התפילה / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
התקוה / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
התקוה / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
התרדוף נערות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
התרפקי, ילדה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
ואולי לא אתה עונה לי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ואם רחקת צביה / יוסף בן שמואל צרפתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
וביום השבת / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ובן יונה בראש אמיר / משה בן-יעקב בן עזרא
והגבול ממול / פלאי פנחס (מתוך: מבוע)
והנצח - זו ירושלים / מלאכי-לינטופ רחל (מתוך: מבוע)
ויש אלהים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
וכי אני נטשתי אותך? / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
וכל שוגה בהון עולם / משה בן-יעקב בן עזרא
ולבוקר - צעירה וצוחקת / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ומה אם דיני חתום לעד? / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ומה אתה סבור / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
ומשה הלך אחר כבשתו / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ונשקפת בעד סתרי סתרים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ופתאום ילד קטן / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ושוב אין אני סובבת בשווקים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ותחילה היתה בדידות איומה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
זה רוחך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
זווית-שמיעה / איתן חלי
זכרונות / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
זמיר קטן / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
זמן הבלי / משה בן-יעקב בן עזרא
זמן הקור כצל ברח / משה בן-יעקב בן עזרא
זמר לשבת קודש / דוד זאמושטש (מתוך: מבחר השירה העברית)
זעקת תמולכם האבודה / פלאי פנחס (מתוך: מבוע)
זקן משה עוד מול פניי / איתן חלי
זרות זוררת כזר / גורל יונתן (מתוך: מבוע)
זרעת חלומות / איתן חלי
חבל כביסה / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
חבצלת החוף / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
חגיגה לעינים - ספרים / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
חולצות זכרון / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
חומה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
חזון הגעגועים / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
חזק-לב / שם טוב בן-יוסף פלקירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
חטוף ואשתי / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
חידות / יהודה הלוי
חיוכו של ג'ון דימניוק / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
חינם אדמה תעדה / משה בן-יעקב בן עזרא
חלו פני-אל / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חלודה עלתה בשיר ונתקל / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
חלום / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
חלום חלמתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
חלומות בדרך / אבן חן יעקב (מתוך: מבוע)
חלומי נרדם / רימון יעקב (מתוך: מבוע)
חלונות 2001 / איתן חלי
חמה בעד רקיע / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חמסין / תראל ה. (מתוך: מבוע)
חן מצאה בת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חפצים משומשים / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
חצוב, נודד, בדרכים... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
חרדים לבית תפילתם / משה בן-יעקב בן עזרא
חרון אפי / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
חרון אפי / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
טוב לחסות בה' / עמנואל הרומי (מתוך: מבחר השירה העברית)
טוב מחיי מותי / יצחק לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
טרפי תמול (ארבעה שירים) / שרביט א. (אליעזר) (מתוך: מבוע)
יאירון כוכבי נשפי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יאמץ לבבך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יאתה שדי לך מלוכה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יבשו האפיקים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יבשר עם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יגון אעתיק מלב / ישראל נגארה (מתוך: מבחר השירה העברית)
יגילון באור מזרחך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יד מעללי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידועת אמונות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידידי השכחת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידידיך מאמש / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידך אל שנה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידעו הבנים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידעתני בטרם תצרני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
י-ה אנה אמצאך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יה למתי צפנת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יה שכינתך / משה בן-יעקב בן עזרא
י-ה שמך ארוממך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יהי חסדך לנחמני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יודעי מכאובי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יוליה / איתן חלי
יום אור בהיר / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום זה לישראל / לוריא יצחק (האר"י) (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום זה לישראל / לוריא יצחק (האר"י) (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום זהב ורב פנינים / ישראל נגארה (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום ליבשה נהפכו מצולים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום נכספה נפשי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום נפלא בן-עמרם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום צמאה אליך נפשי / יוסף בן משה ג'אנשו (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום שבתון / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום שעשעתיהו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום, יום / אלעי מרדכי (מתוך: מבוע)
יומם ולילה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה כשמש / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה מקוננת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה על אפיקי מים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה תקנן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונות הושתו שכם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונים בידי יונים / משה בן-יעקב בן עזרא
יונת אלם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונת אלם / בן-דוד דליה (מתוך: מבוע)
יונת אלם רחוקים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונת רחוקים נגני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונתי לילה רחובות סבבה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יועץ ומקים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יורדי תהומים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יושב תהלות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יזוב דמי-לבי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יזכור גבר / משה בן-יעקב בן עזרא
יחד באורך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יחד של פרחים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
יחידה יחדי-נא / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יחלו פני אל / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ילדה שעטנז / שוורץ לשריקה (מתוך: מבוע)
ילדותנו מסכה בלבב / פוגל דוד (מתוך: מפלט)
ים סוף וסיני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ים עלה לקראתי... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
ימי אדם אשר חי / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימי אדם אשר חי / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימי חרפי זכרתים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימי כלו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימיו אדני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימים מקדם זכרתי / יוסף בן משה ג'אנשו (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימין משה - שרשים / בן-דב זהבה (מתוך: מבוע)
ימינך השיבות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ינחם לבב נפעם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יסף יגון יספים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעדוני בני ימים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעירוני רעיוני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעירוני שעיפי / משה בן-יעקב בן עזרא
יעלה ויבא / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעלו לאלף ולרבבה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעלת חן ממעונה רחקה / יהודה הלוי (מתוך: מבוע)
יענה פי מהללך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה הזריחה / גליק מרגלית (מתוך: מבוע)
יפה וטוב / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה מה טבו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה נוף משוש תבל / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה תיפה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפו דודיך אחותי / יוסף בן משה ג'אנשו (מתוך: מבחר השירה העברית)
יפית יחידה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפעת מלכי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפת תואר יפת מראה / ישראל נגארה (מתוך: מבחר השירה העברית)
יצאת חפשית / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יציאת מצרים… / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
יצירה מודרנית / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
יצפנני בסכה / סבתו חיים (מתוך: מבוע)
יקר יום השבת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרה שכנה גויה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרה תהלתך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרו נסיך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירד עלי הרים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירדו שמי כבודי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירה חציו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירושלים / אלעי מרדכי (מתוך: מבוע)
ירושלים / תראל ה. (מתוך: מבוע)
ירושלים / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
ירושלים / יאיר צבי (מתוך: מבוע)
ירושלים - גבעת התחמושת / בן-דוד דליה (מתוך: מבוע)
ירושלים בטלית / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ירושלים שלי / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
ירושלם האנחי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירושלם למוגיך השקי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירח / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ירח בטירת ענן / איתן חלי
ירחם בך יתום / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יריבוני בך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יריעות שלמה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירצה צור / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יש ארוכה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יש ואדם בוכה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ישוב לאחור צל / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן אל תרדם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן בכנפי הנדוד / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן ולבו ער / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן מתי תקיץ / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישנה בחיק ילדות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישעי צמח / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יתרון לחכמה מן הסכלות / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
כאיקרוס / איתן חלי
כאשר נטע נח / דוד זאמושטש (מתוך: מבחר השירה העברית)
כאשר נטע נח / דוד זאמושטש (מתוך: מבחר השירה העברית)
כדי לכתוב / יפהן לאה (מתוך: מבוע)
כה לבד / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כה מר לי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כובסת מלים / ידידה-ברגהש אריאלה (מתוך: מבוע)
כוכב ראיתיהו / זכריה (יחיא) בן סעדיה אלצאהרי (מתוך: מבחר השירה העברית)
כי אהבתיך / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כי יעור אור... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
כילי אני / יעקב בן יצחק סגרי (מתוך: מבחר השירה העברית)
כינור / איתן חלי
כל האנשים שאני אוהבת / איתן חלי
כל הנחלים / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
כל יום הוא מתנה / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
כל מדברי תבל / משה בן-יעקב בן עזרא
כל שצויתי / שרביט א. (אליעזר) (מתוך: מבוע)
כמו אצטרובלים / איתן חלי
כמו בפקסימיליה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
כעבור סופה / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
כפתית שלג / איתן חלי
כשבאת / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשהנפת את שוטך והכיתני / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשחצבתי את נשמתך באבן / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשיש שקט בחוץ / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשסע הגדי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
כתנות פסים לבש הגן / משה בן-יעקב בן עזרא
כתר מלכות / שלמה בן גבירול
לא אגדף / מקסימוב אדוארד (מתוך: מבוע)
לא הארת / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לא העננים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לא ידעתי דמעה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
לא יכולה יותר / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לא יתנני אלהי בא בתפלה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
לא יתפש החזון... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
לא נשכחתי מלב / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לא רוצה לשוב אליך / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לא רציתי לבוא אליך בקולות ולפידים ושופר / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לאחד מידידיו / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
לב המדבר / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
לבי במזרח / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לבת / מזיא אהרן (מתוך: מבוע)
לגן אהב / משה בן-יעקב בן עזרא
להורי / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
להיות קשיש בירושלים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לו ידעתי / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
לו יכולתי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לו יכולתי לגרום לך סבל / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לו ניתנה לי סירה של אש / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לולא עקבות עיניך / יפהן לאה (מתוך: מבוע)
לחיך פתן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לחן / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
לחש / איתן חלי
לידידו כי-רחק ממנו / שמעון בן-צמח דוראן (מתוך: מבחר השירה העברית)
ליל גלתה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ליל הנדוד / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ליל שימורים / ינאי (מתוך: מבחר השירה העברית)
ליפי קרני ליזר / צורף אפרים (מתוך: מבוע)
לך אלי תשוקתי / אברהם אבן עזרא
לך נחל / משה בן-יעקב בן עזרא
לך נפשי בטוחה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לכם בני ציון / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
למה / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
למען ציון לא אחשה / אפרים לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
לנבל שאבד כיסו / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
לנהג / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לנר ולבשמים / סעדיה בן יוסף (מתוך: מבחר השירה העברית)
לסבתי / איתן חלי
לעולם לא תדעי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לעת כזאת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לפעמים הים שקט / איתן חלי
לצבוע ורוד צללים / איתן חלי
לקץ הימים - שלשה שירים / רז אפרים (מתוך: מבוע)
לקראת חלל חשקך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לרבי משה ידידו / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
לרגע - שלוה ירושלמית / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לריח השדה / איתן חלי
לשוני כבדה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לשמחה מה-זה עושה / שם טוב בן-יוסף פלקירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
לשמים יביט / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לשמש בא ובעפר / משה בן-יעקב בן עזרא
מאז מעון האהבה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מאחורי מנעול ובריח / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מאכלת, מכתם / חקק הרצל (מתוך: מבוע)
מבעד הרסיסים / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
מבעד לסדקי הצר / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מגילת הדם והחשבון / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
מגינו של אכילס / טשרניחובסקי שאול (מתוך: ספר השנה ליהודי אמריקה)
מדיטציה / איתן חלי
מה את לוחשת לי, ירושלים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מה אתנה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מה טובו צביה / יצחק (מנדל) בן אבי זמרה (מתוך: מבחר השירה העברית)
מה יתרון לאדם / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מה לאהובי / משה בן-יעקב בן עזרא
מה לך רועה בשדות זרים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
מה' משפט-איש / עמנואל הרומי (מתוך: מבחר השירה העברית)
מה צופן הרריך / לוי מנחם (מתוך: מבוע)
מה שהינך / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
מה תבכה לבבי... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
מה-יפית / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מהעבר השני של קו פרשת השמים / שובל שלמה (מתוך: זהות)
מהרו נא אלי מעוני / משה בן-יעקב בן עזרא
מודים לך לבות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מול שורת האבלים / יפהן לאה (מתוך: מבוע)
מוסר השכל / האי גאון
מוצאי שביעית / גליק מרגלית (מתוך: מבוע)
מורדי אור / ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן) (מתוך: מבחר השירה העברית)
מזבח אחד / תראל ה. (מתוך: מבוע)
מזוודה נפרדת / איתן חלי
מזמור / לוצאטו משה חיים (מתוך: מבחר השירה העברית)
מזמור / לוצאטו משה חיים (מתוך: מבחר השירה העברית)
מזמורי בודהאים / ליסיצקי אפרים א. (מתוך: ספר השנה ליהודי אמריקה)
מזר / ורמן רוברט (מתוך: זהות)
מחבואים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מי ומה אני... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
מי זה האיש האומר / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי זה האיש האומר / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי יודע / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
מי יתנני עבד אלוה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מי שמך נוטר / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי שענה לחנה בשילה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
מידך היתה ללבי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מיום דעתי אותך / אברהם יצחק קאשטילו (מתוך: מבחר השירה העברית)
מיטב השיר כזבו / משלם בן-שלמה די-פיאירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכובד איש יקר / יעקב טרפון (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתב מירושלים / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
מכתמים: אני בשיר / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתמים: השיר יהיה לכם / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתמים: כי תראה שיר / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מלאך / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
מלים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מן המצר / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
מנגד / פלאי פנחס (מתוך: מבוע)
מסע תפילה / אבן חן יעקב (מתוך: מבוע)
מעבר לצעיף החם / איתן חלי
מעל כס מלכותי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
מעשה אבות / מירסקי אהרן (מתוך: מבוע)
מעשי ידי אמן / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
מפתח שפתי / שלום הכהן (מתוך: מבחר השירה העברית)
מצחק בקוביא / יהודה אריה בן יצחק ממודינא (מתוך: מבחר השירה העברית)
מרחק / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מריבה נהיתה / שלמה בן מזל-טוב (מתוך: מבחר השירה העברית)
מריבה נהיתה / שלמה בן מזל-טוב (מתוך: מבחר השירה העברית)
מריקנות היום כיצד אוכל לברוח? / קורזקובה חוה ברכה (מתוך: מבוע)
מרעיד פני צורו / משה בן-יעקב בן עזרא
משא אל עירי לבוא שחרה / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
משאלות / מלאכי-לינטופ רחל (מתוך: מבוע)
משגיב בכחו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
משחק בחול ושב / איתן חלי
משחק המוות / רבינדרנאט טגורי (מתוך: מבוע)
משירות הזמן / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
משירי הארץ / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
משירי היאוש / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
משירי הסוד / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
משירי שמשון / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
משל יצר / משה בן-יעקב בן עזרא
משנכנס אדר / לוי מנחם (מתוך: מבוע)
משפט השארית / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
נאבק בשורשים / איתן חלי
נאלם שפך לבו / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נגעתי ברפרוף / מקסימוב אדוארד (מתוך: מבוע)
נדחפתי בתחילת לילה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
נודד בודד / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
נוכחת מוסר לרודפי התענוגים / לוצאטו שמואל דוד (מתוך: מבחר השירה העברית)
נוקטורנו / עוזר יוסף (מתוך: מבוע)
נחם אותי / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
נטה אל בית ידידך / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נטוף, הלילה, פז... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
נטיה / זוטרא יצחק (מתוך: מבוע)
נטפי דמעות מערוף / משה בן-יעקב בן עזרא
נכתב בשעור למתמטיקה / מאלי מתניה (מתוך: מבוע)
נמת ונרדמת / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נפלתי על הרצפה הקרה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
נפש לבית אל / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נפשי שכית פז / אליעזר חפץ (מתוך: מבחר השירה העברית)
נקמת שמשון / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
נשיקת שמש / איתן חלי
נתן מטר / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
סבי החסיד רבי יצחק / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
סבי חי / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
סבתי מודה לצפרים / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
סגרתי בפניך את השערים כולם / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
סיני או מוריה? / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
סיעודיים / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
סיפר לי משורר דרכים אחד / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
סיר ללא מכסה / איתן חלי
סליחה / יצחק הכהן החבר (מתוך: מבחר השירה העברית)
סליחה / דוד בן-משולם (מתוך: מבחר השירה העברית)
סליחה / בן-שפטיה אמתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
סליחות / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
סלים כבדים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ספינה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ספנתי / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / דונש בן לברט (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / האי גאון (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / שמואל הנגיד (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / שלמה בן גבירול (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / יצחק בן-גיאת (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / יהודה הלוי (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / אברהם אבן עזרא (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / יוסף אבן ז'ברא (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / שירי משוררים שונים (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / אברהם הלוי אבן חסדאי (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / שם טוב בן-יוסף פלקירה (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / ברכיה הנקדן (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / ידעיה הפניני בן-אברהם (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / קלונימוס בן קלונימוס (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / עמנואל הרומי (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / פלמוני בן פלח (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / עזריה מן האדומים (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / ישראל נגארה (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / עמנואל פראנסיס (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו / מנחם בן סרוק (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (אוצר השירה והמליצה) / אברהם אבן עזרא (מתוך: זהות)
סתו / דאורי גילה (מתוך: מבוע)
עבד אשר יעיר / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
עבדי זמן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
עברתי במקרה על יד חייך / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
עד אן בגלות / משה בן-יעקב בן עזרא
עד משבר / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
עובר עמוד נא / עמנואל פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
עוד זרע אלוהים שושנים / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
עורי יונתי יפתי / שלמה בן מזל-טוב (מתוך: מבחר השירה העברית)
עזה כמות אהבה / אפרים לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
עין רואה / עמנואל הרומי (מתוך: מבחר השירה העברית)
עיניים באפלה / איתן חלי
עכשיו במרחב אינסופי / איתן חלי
עכשיו, זה / ברנר איתמר (מתוך: מבוע)
על אהבתך אשתה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
על בהונות שואת עמי / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
על האולימפוס / איתן חלי
על הבמה עמדו שתי נשים בשחור / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
על היין / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
על המשוררים הבוערים / שמשון כהן מודון (מתוך: מבחר השירה העברית)
על הרופא הנופל שוד ברשת האהבה / אפרים לוצאטו (מתוך: מבחר השירה העברית)
על זלות הזוללים / שמשון כהן מודון (מתוך: מבחר השירה העברית)
על חורת יצועי / פוגל דוד (מתוך: מפלט)
על מה חולם האדם הראשון / הראל יצחק (מתוך: מבוע)
על מה שער ראשך / דוד עונקינירה (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מה תקלל / יעקב בן דוד פראנסיס (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מות לבן / אברהם אבן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מות לבן / לבשאי חיים (מתוך: מבוע)
על מות רבי אבון / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מעצבי / משה בן-יעקב בן עזרא
על קבר אחיו / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
על קבר אחיו / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
על שפת הים / גנן מ' (מתוך: מבוע)
על שפת הכנרת / שפירא מלכה (מתוך: מבוע)
עלה נתלש / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
עלמה / ורמן רוברט (מתוך: זהות)
עם הבוכים / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
עם קול מבשר בהרים / שפירא מלכה (מתוך: מבוע)
עם שחרור הכותל / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
עם שיירת נודדים במדבר / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
עמוד האש עמוד הענן / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
ערב / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ערבותי תפשוני... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
עריק / קוסמן אדמיאל (מתוך: זהות)
עתירתי / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
פואמת התשובה / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
פזמון / אברהם אבן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
פזמון / בן-שפטיה אמתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
פיוט לסוכות / יעקב בן-מאיר (מתוך: מבחר השירה העברית)
פיוטים קטנים / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
פליאה / וינשטוק-אשכול שפרה (מתוך: מבוע)
פלשתים נאספים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
פלשתים עליך שמשון / איתן חלי
פני האל לבד / משה בן-יעקב בן עזרא
פנלופה / איתן חלי
פעם / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
פעם ראיתי צועניה מחוללת בשדה / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
פער לבלי חק / חזקיה דוד אבולאפיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
פרדה / קוסמן אדמיאל (מתוך: זהות)
פרחי החורף / מטווך-מלך עדנה (מתוך: מבוע)
פרחי שלום / גרינבוים נתן (מתוך: מבוע)
פרחים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
פרידה / איתן חלי
פריחות / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
פרץ המילניום / איתן חלי
פתגמים / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר הפנינים)
פתויי יצר לב האדם / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
פתח תקוה / בן-דב זהבה (מתוך: מבוע)
פתיחה לסליחות / אלחנן בן-יצחק (מתוך: מבחר השירה העברית)
צאה לך אל חצר מוות / משה בן-יעקב בן עזרא
צאן אובדות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
צבית חן שביתני / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ציון הלא תשאלי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ציורים / איתן חלי
צילום / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ציפור שיר / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צליל נפשו / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
צלילי כנור / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
צלילי פעמון (ארבעה שירים) / יואב א. (מתוך: מבוע)
צמוד לארון הקודש / ברנר איתמר (מתוך: מבוע)
צמרות ותכול / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
צנפני זמן / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
צפיה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צפיה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צריך להחליט / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
קברים מן זמן קדם / משה בן-יעקב בן עזרא
קו הגבול / מקסימוב אדוארד (מתוך: מבוע)
קול ברמה נשמע / רחל מורפורגו (מתוך: מבחר השירה העברית)
קטורת של ירושלים / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
קטנתי / תראל ה. (מתוך: מבוע)
קידוש / זלדה (מתוך: מבוע)
קינה / קלונימוס בן-יהודה (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינה / מאיר בן-ברוך (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינה / שמעיה קסון (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינה לתשעה באב / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינה על חורבן בית אלוהינו / רפאל פירשטנהאל (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינות לתשעה באב / אלעזר הקליר (מתוך: מבחר השירה העברית)
קפה בבוקר / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
קראו עלי בנות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
קריאה למשתה היין / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
קשת צלילים / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
ראה ערים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ראה שחק כלבי / משה בן-יעקב בן עזרא
ראו את הקולות / מרים רבקה (מתוך: מבוע)
ראיתי אותך יושבת עם רעיך / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ראש השנה האחרון בחיי רבי נחמן מברצלב / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
ראשית חכמה / איתן חלי
רבונו של עולם / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
רבונו של עולם / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
רבי ישראל בעל שם / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
רגל גאוה / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
רגע אחרי / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
רגעי משבר / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
רואי תמהים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
רוח מן ההרים / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
רוחות בוקר מוקדמות / איתן חלי
רחובי השותק / רימון יעקב (מתוך: מבוע)
רחם, אלוקים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ריקוד המסכות / איתן חלי
רמז וצל / מנוחה (מתוך: מבוע)
רעית צבי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
רק האהבה / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
רק שתינו יודעות / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
רשויות / אברהם אבן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
רשות לנשמת / שלמה בן-אבון (מתוך: מבחר השירה העברית)
רשות לקדיש / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
רתיניטיס פיגמנטוזה / איתן חלי
שאלות לשמשון / קוסמן אדמיאל (מתוך: מבוע)
שארית יוסף / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שבח היין וגנותו / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שביב / יאיר צבי (מתוך: מבוע)
שבת / אלעי מרדכי (מתוך: מבוע)
שוב הכלבים / איתן חלי
שובי יחידה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שובי יפת העין / שלמה בן מזל-טוב (מתוך: מבחר השירה העברית)
שובי נפשי למנוחיכי / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שוטטות / איתן חלי
שח לי מלאך / סבתו חיים (מתוך: מבוע)
שחזור / ברנר איתמר (מתוך: מבוע)
שיעלה ויבוא / מסורי-כספי מישאל (מתוך: מבוע)
שיר "השלום" / אליהו חלפון הלוי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר אהבים / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר אהבים / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר הגפן / שלום הכהן (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר הזהב / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר ידידות / לוצאטו משה חיים (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר ידידות / לוצאטו משה חיים (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר לנוף ילדות / ביאלר יהודה ל. (מתוך: מבוע)
שיר תודה / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שירה חדשה / עוזר יוסף (מתוך: מבוע)
שירי אהבה וחשק / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירי דהר / שרביט א. (אליעזר) (מתוך: מבוע)
שירים קטנים / משה בן-יעקב בן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירים קטנים / יהודה בן-שלמה חריזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירים של אחרים, שלי / ורמן רוברט (מתוך: זהות)
שירת הסולמות / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
שלהי עצב / לוינזון רינה (מתוך: מבוע)
שלולית היתה בצד הרחוב / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שלום לך הר העברים / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלום עלי גרים / משה בן-יעקב בן עזרא
שלומותי מסוכים בדמעות / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלושה שירי לידה / הלפרין שרה (מתוך: מבוע)
שלמה בהוד נתנה / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלשה ספרים / מירסקי אהרן (מתוך: מבוע)
שמאלו תחת ראשי / שלמה מלכו (השני) (מתוך: מבחר השירה העברית)
שמעו שמים / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
שמעון בן-יוחנן הכהן / שמעון בן סירא (מתוך: מבחר השירה העברית)
שמעי בת / שלמה מלכו (השני) (מתוך: מבחר השירה העברית)
שמעתי מאחורי פרגוד-השכינה... / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
שמש וירח / יהודה הלוי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שני נרות שבת / חמיאל חיים (מתוך: מבוע)
שניה משוקמת / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
שעה אחר חצות / לוי מנחם (מתוך: מבוע)
שעון הרים / טברסקי-קסל שירה (מתוך: מבוע)
שעות הלילה נושרות / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שעות סדוקות / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
שערי רחמים / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
שעת ההתגלות / חקק בלפור (מתוך: מבוע)
שפופת ראש / מליק-שירן יהודית (מתוך: מבוע)
שפל רוח אני / שלום בן יוסף שבזי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שרב / איתן חלי
שריון האימה / יאיר צבי (מתוך: מבוע)
ששים יום להרצחך / דאורי גילה (מתוך: מבוע)
שתה אחי והשקני / משה בן-יעקב בן עזרא
שתיים שהן ארבע / צבאן בועז (מתוך: מבוע)
תאומים / קנסטר ליאורה (מתוך: מבוע)
תבל - הבל / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
תבל כאשת פתיות / משה בן-יעקב בן עזרא
תבל תבל / עמנואל הרומי (מתוך: מבחר השירה העברית)
תהפוכות תבל / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחה / רבנו בחיי בן-יוסף (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחה / סעדיה גאון (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחה / יוסף בן-דוד בן-סולי (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחה / לא ידוע (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחות / אברהם אבן עזרא (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחות / שלמה בן גבירול (מתוך: מבחר השירה העברית)
תורתו של בובר / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
תחת חורשת מלאכים / חיה אסתר (מתוך: מבוע)
תלונה על הזמן / יהודה בן יצחק אברבנאל (מתוך: מבחר השירה העברית)
תמהה נפשי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
תמונה אדומה / שילוני רחל (מתוך: מבוע)
תמונות מלאות עינים / סבתו חיים (מתוך: מבוע)
תמונת פרה / איתן חלי
תמונתה / זוטרא יצחק (מתוך: מבוע)
תמונתו / בר-חיים אסתר (מתוך: מבוע)
תן ואת לבי / ריבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
תנאי יפי האשה / יוסף בן יהושע הכהן (מתוך: מבחר השירה העברית)
תנה כוסי / משה בן-יעקב בן עזרא
תני לי ערמות של ניר / רוזנברג נעמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
תפילה / רימון י"צ (מתוך: כתרים)
תפילה / סבתו חיים (מתוך: מבוע)
תפילה / שמעון בן סירא (מתוך: מבחר השירה העברית)
תפילה / בוסאק מאיר (מתוך: מבוע)
תפילת הבת / אידל שושנה (מתוך: מבוע)
תפילת חצות / משה בן מרדכי זכות (מתוך: מבחר השירה העברית)
תפלה / שמואל הנגיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
תשליך / מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל) (מתוך: מבחר השירה העברית)