מחברת משירי

משה בן יעקב אבן עזרא

מוגהים ומבוארים
על ידי
חיים בראדי


פילאדלפיא
החברה היהודית להוצאת ספרים
תרצ"ד

תוכן השירים:

    שירי נדוד
עד אן בגלות
הקיצותי תנומת רעיוני
אחר ימי השחרות
ובן יונה בראש אמיר
על מעצבי

    שירי ידידות
דאגה שברה לבי
לגן אהב
אש קדחו אוריו
לך נחל
הריח מור מאחז

    קינות
לשמש בא ובעפר
נטפי דמעות מערוף

    שירי יין ותענוגות בני אדם
זמן הקור כצל ברח
שתה אחי והשקני
ראה שחק כלבי
תנה כוסי
כתנות פסים לבש הגן

    תבל ותהפוכותיה
בני עולם
תבל כאשת פתיות
כל מדברי תבל
אמור לאיש אשר צנף
חינם אדמה תעדה
וכל שוגה בהון עולם
פני האל לבד
אמור אל מאמין בזמן
אשר ניסה זמן בוגד
אנוש יראה יקר תבל

    עולם עובר
איה קברות
יזכור גבר
אשר בנה עלי ארץ
צאה לך אל חצר מוות
שלום עלי גרים
קברים מן זמן קדם

    יוצרות
התעוררו תמהים
יה שכינתך
אין בפי מלה
מה לאהובי
מהרו נא אלי מעוני

    סליחות ופזמונים
אלוהי תהילתי
בלב חרד
בלבב בר
בלילי על משכבי
דוות נפש נכאה
האל התולה על בלימה תבל
זמן הבלי
חרדים לבית תפילתם
יונים בידי יונים
יעירוני שעיפי

    תוכחות
החרשים שמעו
התבוננו ונדעה

    תחנונים
מרעיד פני צורו
משל יצר