המחלקה לספרות עם ישראל

הוגש לסנאט של אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן, תמוז התשס"א

עבודה זאת נעשתה בהנחייתו של פרופסור יואב אלשטיין

המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן