למיום חתום כתבי הקדש עד-גלות ישראל
מעל אדמת ספרד בשנת ה"א רנ"ב
ערוך ומתקן על-ידי בהשתתפות
חיים בראדי מאיר וינר
תר"פב

חלק א'

שמעון בן-סירא:
       תפילה
       שמעון בן-יוחנן הכהן

ינאי:
       ליל שימורים

רבי אלעזר הקליר:
       קינות לתשעה באב

אמתי בן-שפטיה:
       סליחה
       פזמון

רב סעדיה גאון:
       תוכחה

רבי שמואל הנגיד:
       תפלה
       בשורת נצחון ליוסף בנו
       על קבר אחיו
       אחרי עבור שבעת ימי אבל אחיו
       על קבר אחיו
       שיר אהבים
       על היין
       חטוף ואשתי

רבי שלמה בן גבירול:
       רשויות
       רשות לקדיש
       תוכחות
       פיוטים קטנים
       אמרתי אחכמה
       יתרון לחכמה מן הסכלות
       תהפוכות תבל
       תבל - הבל
       כעבור סופה

רבנו בחיי בן-יוסף:
       תוכחה

רבי יצחק בן-גיאת:
       פזמון
       גמר לשמע ישראל

רבי משה בן-יעקב בן עזרא:
       אהבות
       סליחות
       לרבי משה ידידו
       לאחד מידידיו
       על מות רבי אבון
       שיר אהבים
       קריאה למשתה היין
       נודד בודד
       שירים קטנים

רבי אברהם בן-מאיר בן-עזרא:
       רשויות
       פזמון
       תוכחות
       על מות לבן
       התולים

רבי קלונימוס בן-יהודה:
       קינה

רבי דוד בן-משולם:
       סליחה

רבי יעקב בן-מאיר:
       פיוט לסוכות

רבי אלחנן בן-יצחק:
       פתיחה לסליחות

רבי שלמה בן-אבון:
       רשות לנשמת

רבי יצחק הכהן החבר:
       סליחה

רבי יהודה בן-שלמה חריזי:
       פתויי יצר לב האדם
       יהודה - וירושלים
       שירי אהבה וחשק
       שבח היין וגנותו
       התולים
       שירים קטנים

רבי משלם בן-שלמה די-פיאירה:
       מיטב השיר כזבו
       המצבה

רבי שם טוב בן-יוסף פלקירה:
       לשמחה מה-זה עושה
       חזק-לב

רבי מאיר בן-ברוך:
       קינה

רבי ידעיה הפניני בן-אברהם:
       הנפש המדברת מדברת

רבי עמנואל בן-שלמה:
       טוב לחסות ביי
       מיי משפט-איש
       עין רואה
       תבל תבל
       התולים

רבי יוסף בן-דוד בן-סולי:
       תוכחה

רבי שמעון בן-צמח דוראן:
       לידידו כי-רחק ממנו


חלק ב'

שלמה בן מזל-טוב:
      
מריבה נהיתה

יצחק לוריא (האר"י):
       יום זה לישראל

יהודה אריה בן יצחק ממודינא:
       חרון אפי
       מי זה האיש האומר
       השיר יהיה לכם

משה חיים לוצאטו:
       הולך לאטי (שיר ידידות)
       שיר מזמור להזכיר (מזמור)

שמואל דוד לוצאטו:
       ארבע עשרה למד (ימי אדם אשר חי)
       קושט ויושר (האמת נסי)