ממיטב הספרות העברית בשיר ובפרוזה
מראשי התקופה העברית הספרדית ועד סוף המאה החמישית לאלף השישי,

עם תולדות כל סופר וערכו, ועם הערות וביאורים ומבוא גדול

תל אביב תרפ"ט


מהדורת אינטרנט, בפורמט PDF (עם אפשרות חיפוש טקסט)
אתר דעת • תשס"ז