שירים

מאת יהודה הלוי

אדני נגדך כל תאותי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אדני עד אנה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אומרה ביום (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
איך אחריך אמצאה מרגוע (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהי אל תשבר (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהי משכנותיך ידידות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהי פלאך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלהים העלני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אלי רפאני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אם רצון נפשכם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אמר לעב (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אני קטן מאד (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אראה זמן רוקד (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ארץ כילדה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אשר הבר שעפיו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
את בין עצי עדן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
אתותינו התמהמהו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בך אעיר זמרות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בכל אף יעלה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בכל לבי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
בעלת כשפים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ברכי אצולה
גלילי זבול (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
דבריך במור עבר (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הא-לך אנחנו אל מודים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הבא מבול (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
היוכלו פגרים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
היכל אדני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הפשט הזמן בגדי חרדות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
הציקתני תשוקתי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
השר אשר מושבך איתן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
התנכרה שבת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
התרדוף נערות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ונשקפת בעד סתרי סתרים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
זה רוחך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חידות
חלו פני-אל (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חמה בעד רקיע (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
חן מצאה בת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יאירון כוכבי נשפי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יאמץ לבבך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יאתה שדי לך מלוכה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יבשו האפיקים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יבשר עם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יגילון באור מזרחך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יד מעללי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידועת אמונות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידידי השכחת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידידיך מאמש (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידך אל שנה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידעו הבנים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ידעתני בטרם תצרני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
י-ה אנה אמצאך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יה למתי צפנת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
י-ה שמך ארוממך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יהי חסדך לנחמני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יודעי מכאובי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום אור בהיר (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום ליבשה נהפכו מצולים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום נכספה נפשי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום נפלא בן-עמרם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום שבתון (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יום שעשעתיהו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יומם ולילה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה כשמש (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה מקוננת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה על אפיקי מים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונה תקנן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונות הושתו שכם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונת אלם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונת אלם רחוקים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונת רחוקים נגני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יונתי לילה רחובות סבבה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יועץ ומקים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יורדי תהומים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יושב תהלות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יזוב דמי-לבי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יחד באורך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יחידה יחדי-נא (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יחלו פני אל (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ים סוף וסיני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימי חרפי זכרתים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימי כלו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימיו אדני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ימינך השיבות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ינחם לבב נפעם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יסף יגון יספים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעדוני בני ימים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעירוני רעיוני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעלה ויבא (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעלו לאלף ולרבבה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יעלת חן ממעונה רחקה (מתוך: מבוע)
יענה פי מהללך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה וטוב (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה מה טבו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה נוף משוש תבל (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפה תיפה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפית יחידה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יפעת מלכי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יצאת חפשית (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקר יום השבת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרה שכנה גויה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרה תהלתך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יקרו נסיך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירד עלי הרים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירדו שמי כבודי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירה חציו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירושלם האנחי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירושלם למוגיך השקי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירחם בך יתום (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יריבוני בך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יריעות שלמה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ירצה צור (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
יש ארוכה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישוב לאחור צל (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן אל תרדם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן בכנפי הנדוד (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן ולבו ער (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישן מתי תקיץ (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישנה בחיק ילדות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ישעי צמח (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
כשסע הגדי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לא העננים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לבי במזרח (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לחיך פתן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ליל גלתה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ליל הנדוד (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לך נפשי בטוחה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לכם בני ציון (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לעת כזאת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לקראת חלל חשקך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
לשוני כבדה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מאז מעון האהבה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מה אתנה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מה יתרון לאדם (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מה-יפית (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מודים לך לבות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מי יתנני עבד אלוה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
מידך היתה ללבי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
משגיב בכחו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נאלם שפך לבו (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נטה אל בית ידידך (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נמת ונרדמת (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נפש לבית אל (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
נתן מטר (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
עבד אשר יעיר (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
עבדי זמן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
על אהבתך אשתה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
פלשתים נאספים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
צאן אובדות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
צבית חן שביתני (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ציון הלא תשאלי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
צנפני זמן (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
קראו עלי בנות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
ראה ערים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
רואי תמהים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
רעית צבי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שארית יוסף (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שובי יחידה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שובי נפשי למנוחיכי (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלום לך הר העברים (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלומותי מסוכים בדמעות (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שלמה בהוד נתנה (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)
שמש וירח (מתוך: שירי רבי יהודה הלוי)