שירים

מאת רימון י"צ

אגוז נזרי (מתוך: כתרים)
אדמה (מתוך: כתרים)
איך לא אכירכם! (מתוך: כתרים)
איכה אשיר על יום ולילה... (מתוך: כתרים)
אלי, אהבתיך... (מתוך: כתרים)
אם יש בידך... (מתוך: כתרים)
אני מלך מט לנפול... (מתוך: כתרים)
את לי מחמדים... (מתוך: כתרים)
באתי אל השרון... (מתוך: כתרים)
בכו הרים מפני חמת אלוהים... (מתוך: כתרים)
בערו שערי אמנות... (מתוך: כתרים)
בצל המולדת (מתוך: כתרים)
בשאון נולדתי (מתוך: כתרים)
גם פה גם שם (מתוך: כתרים)
דממה וקול-למה תצפה? (מתוך: כתרים)
האושר אם חלף... (מתוך: כתרים)
היתה נפשי צמאה לשירה... (מתוך: כתרים)
הלילה אני נבדל לנפשי... (מתוך: כתרים)
המית (מתוך: כתרים)
הפרחים נובלים עלי דרכים... (מתוך: כתרים)
הצליל הזה שאני מחייב... (מתוך: כתרים)
השיר ניתן בכלא (מתוך: כתרים)
התרפקי, ילדה... (מתוך: כתרים)
חזון הגעגועים (מתוך: כתרים)
חלום (מתוך: כתרים)
חצוב, נודד, בדרכים... (מתוך: כתרים)
ים עלה לקראתי... (מתוך: כתרים)
כי יעור אור... (מתוך: כתרים)
לא ידעתי דמעה... (מתוך: כתרים)
לא יתנני אלהי בא בתפלה... (מתוך: כתרים)
לא יתפש החזון... (מתוך: כתרים)
מה תבכה לבבי... (מתוך: כתרים)
מי ומה אני... (מתוך: כתרים)
משירות הזמן (מתוך: כתרים)
משירי הארץ (מתוך: כתרים)
משירי היאוש (מתוך: כתרים)
משירי הסוד (מתוך: כתרים)
משירי שמשון (מתוך: כתרים)
נדחפתי בתחילת לילה... (מתוך: כתרים)
נטוף, הלילה, פז... (מתוך: כתרים)
עוד זרע אלוהים שושנים (מתוך: כתרים)
ערבותי תפשוני... (מתוך: כתרים)
פואמת התשובה (מתוך: כתרים)
צלילי כנור (מתוך: כתרים)
שמעתי מאחורי פרגוד-השכינה... (מתוך: כתרים)
תפילה (מתוך: כתרים)