שירים

מאת רוזנברג נעמי

405 (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אחרי ההרצאה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אינך בנויה על חול (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
אני רואה אותך, סבתי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בדידות (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בוקעת משמי אש (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ביקור (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ברחוב שילה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
בתחנה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
גני (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
געגועים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
הבאר החבויה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
היום - גבירה כבודה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
הסמטאות של השואה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ולבוקר - צעירה וצוחקת (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ופתאום ילד קטן (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
חבצלת החוף (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
חומה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
יחד של פרחים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ירושלים בטלית (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ירח (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
כמו בפקסימיליה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לא הארת (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לא נשכחתי מלב (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
להיות קשיש בירושלים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לרגע - שלוה ירושלמית (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
לשמים יביט (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מאחורי מנעול ובריח (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מבעד לסדקי הצר (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מה את לוחשת לי, ירושלים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מחבואים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מלים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
מרחק (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
סבי החסיד רבי יצחק (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
סלים כבדים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ספינה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ספנתי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
על בהונות שואת עמי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ערב (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
פרחים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צילום (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
ציפור שיר (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צפיה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צפיה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
צריך להחליט (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
קטורת של ירושלים (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
קפה בבוקר (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
רגע אחרי (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
רק שתינו יודעות (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שיר תודה (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שלולית היתה בצד הרחוב (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
שעות הלילה נושרות (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
תורתו של בובר (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)
תני לי ערמות של ניר (מתוך: כמטוטלת ארלוגין)